No. 9008 af 10318
Afsender Dato Modtager
Antolka Hiller [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med et lille rødt laksegl med signetpræg. Seglets motiv er ikke tydeligt.

23.12.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret ud over brevpapirets angivelse af, at det er skrevet en torsdag. Hiller var gift med den tyske komponist Ferdinand Hiller, og de ankom til Rom i november 1841, hvilket dermed er den tidligste dato for brevet. En mere præcis datering er dog mulig, da brevet anmoder Thorvaldsen om sidde model (underforstået: for Lehmann). Den omtalte Lehmann må være Henri Lehmann, hvis eneste kendte Thorvaldsen-portræt er dateret 24.12.1841. Da Hiller i brevet foreslår, at Thorvaldsen skal sidde model “i morgen”, og da dette brev er skrevet en torsdag, virker det overvejende sandsynligt, at brevet stammer fra 23.12.1841, som netop faldt på en torsdag.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Thorwaldsen / Chez Lui.

Resumé

Hiller beder Thorvaldsen udskyde en aftale til dagen efter, fordi Henri Lehmann er forhindret.

Se original

Jeudi

Monsieur,

Les occupations de Monsieur Lehmann ne lui permettant pas d’aller chez vous dans la matinée comme nous en etions convenus, je viens vous demander s’il ne Vous serait pas desagréable de poser demain de deux à quatre heures. Je vous supplie Monsieur de pardonner à mon amicale importunité, et de croire à toute mon amitié et à mon profond respect.
Nos amities à Madame Stampe.

Antolka Hiller

Generel kommentar

Hiller beder her Thorvaldsen om at udskyde deres aftale til dagen efter, fordi en hr. Lehmann er forhindret. Som det fremgår, anmoder Hiller om, at Thorvaldsen skal sidde model – “poser” – dvs. lade sig portrættere, som han i øvrigt blev det utallige gange i disse år af sin karriere.
Disse oplysninger lader sig koble sammen med den tysk-franske maler Henri Lehmanns blyantstegnede portræt af Thorvaldsen, der er signeret og dateret Rom 24.12.1841. Nærværende brev må derfor højst sandsynlig ses som dén skriftlige kilde, der dokumenterer den portrætsession, hvis håndgribelige resultat blev Lehmanns tegning. Sammenkoblingen af portrættegningen og denne kilde indebærer også, at nærværende ellers udaterede brev kan forsynes med en præcis dato, se også dateringsbegrundelsen.
Tegningen findes i dag på Hessisches Landesmuseum i Darmstadt:

Heinrich Lehmann: Bildnis Bertel Thorvaldsen, Rom 1841. Bleistift, 18,4 x 13,2 cm. Inv.-Nr. HZ 4878, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Graphische Sammlung. © Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Photo: Wolfgang Fuhrmannek
Heinrich Lehmann: Portræt af Bertel Thorvaldsen, Rom 24.12.1841.
Blyant, 18,4×13,2 cm. Inv.-Nr. HZ 4878.
Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Graphische Sammlung
© Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Photo: Wolfgang Fuhrmannek

Arkivplacering
gmV, nr. 15
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Portrættegninger, samtidige personer · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Thorvaldsens jødiske venner og bekendte
Personer
Henri Lehmann · Christine Stampe
Sidst opdateret 23.12.2015 Print