23.12.1841

Afsender

Antolka Hiller

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med et lille rødt laksegl med signetpræg. Seglets motiv er ikke tydeligt.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Thorwaldsen / Chez Lui.I

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret ud over brevpapirets angivelse af, at det er skrevet en torsdag. Hiller var gift med den tyske komponist Ferdinand Hiller, og de ankom til Rom i november 1841, hvilket dermed er den tidligste dato for brevet. En mere præcis datering er dog mulig, da brevet anmoder Thorvaldsen om sidde model (underforstået: for Lehmann). Den omtalte Lehmann må være Henri Lehmann, hvis eneste kendte Thorvaldsen-portræt er dateret 24.12.1841. Da Hiller i brevet foreslår, at Thorvaldsen skal sidde model “i morgen”, og da dette brev er skrevet en torsdag, virker det overvejende sandsynligt, at brevet stammer fra 23.12.1841, som netop faldt på en torsdag.

Resumé

Hiller beder Thorvaldsen udskyde en aftale til dagen efter, fordi Henri Lehmann er forhindret.

Dokument

JeudiII

Monsieur,

Les occupations de Monsieur LehmannIII ne lui permettant pas d’aller chez vous dans la matinée comme nous en etions convenus, je viens vous demander s’il ne Vous serait pas desagréable de poserIV demain de deux à quatre heures. Je vous supplie Monsieur de pardonner à mon amicale importunité, et de croire à toute mon amitié et à mon profond respect.
Nos amities à Madame StampeV.

Antolka Hiller

Generel kommentar

Hiller beder her Thorvaldsen om at udskyde deres aftale til dagen efter, fordi en hr. Lehmann er forhindret. Som det fremgår, anmoder Hiller om, at Thorvaldsen skal sidde model – “poser” – dvs. lade sig portrættere, som han i øvrigt blev det utallige gange i disse år af sin karriere.
Disse oplysninger lader sig koble sammen med den tysk-franske maler Henri Lehmanns blyantstegnede portræt af Thorvaldsen, der er signeret og dateret Rom 24.12.1841. Nærværende brev må derfor højst sandsynlig ses som dén skriftlige kilde, der dokumenterer den portrætsession, hvis håndgribelige resultat blev Lehmanns tegning. Sammenkoblingen af portrættegningen og denne kilde indebærer også, at nærværende ellers udaterede brev kan forsynes med en præcis dato, se også dateringsbegrundelsen.
Tegningen findes i dag på Hessisches Landesmuseum i Darmstadt:

Heinrich Lehmann: Bildnis Bertel Thorvaldsen, Rom 1841. Bleistift, 18,4 x 13,2 cm. Inv.-Nr. HZ 4878, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Graphische Sammlung. © Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Photo: Wolfgang Fuhrmannek
Heinrich Lehmann: Portræt af Bertel Thorvaldsen, Rom 24.12.1841.
Blyant, 18,4×13,2 cm. Inv.-Nr. HZ 4878.
Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Graphische Sammlung
© Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Photo: Wolfgang Fuhrmannek

Arkivplacering

gmV, nr. 15

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen boede på dette tidspunkt af sit sidste Rom-ophold ikke i sin lejlighed i Casa Buti, hvor hans elev Pietro Galli havde boet siden medio august 1838. Thorvaldsen boede i stedet i den lejlighed, hvor hans rejseledsagere Henrik og Christine Stampe og deres familie også boede, se 12.9.1841.

  2. Denne angivelse af dagen er fortrykt i brevpapirets øverste venstre hjørne. Ordet: “Jeudi”, dvs. torsdag, ses i en en matgrøn oval omkranset af to farvelagte rosenranker.
    Der er højst sandsynlig tale om torsdag den 23.12.1841, se dateringsbegrundelsen.

  3. Her er højst sandsynlig tale om den tysk-franske maler Henri Lehmann, fordi brevet aftaler, at Thorvaldsen skal sidde model for et portræt, som må være identisk med det blyantstegnede portræt, som Lehmann udførte af Thorvaldsen 24.12.1841. Se den generelle kommentar.

  4. Dvs. posere, sidde model for et portræt. Dette forslag blev højst sandsynlig godtaget, og resulterede i Henri Lehmanns portræt af Thorvaldsen, se den generelle kommentar.

  5. Dvs. Thorvaldsens gode ven Christine Stampe, som opholdt sig i Rom indtil 6.6.1842.

Sidst opdateret 23.12.2015