Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9898 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

19.6.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises flere af Thorvaldsens kunstværker på en særudstilling til ære for den preussiske konge. Friedrich Wilhelm 4. bestiller en marmorkopi af et af Thorvaldsens værker hos den danske billedhugger H.W. Bissen.

[Dagbog 19.6.1845:]

Om morgenen Kl 9 fulgte jeg Kongen til Kunst Academiet, hvor en Udstilling er foranstaltet

[…]

19. Kl 9. Ved at besøge Kunst Academiet giorde jeg ham opmærksom paa Thorvaldsens sidste skiønne Arbejde, hans Hercules, og paa hans Ungdoms Arbejder, ligesom og paa de flere udmærkede Arbejder, der prydede Udstillingen. Kronprindsen overleverede Kongen Diplom som Æres Medlem, hvilket han velvilligen modtog. Thorvaldsens Attelier og Vaaning besøgtes, og Kongen bestilte hos Bissen en Gientagelse af Thorvaldsens Gratier.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 573.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Friedrich Wilhelm 4.s besøg i København juni 1845 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets udstillinger · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værker, udført af andre · Thorvaldsens værksteder
Personer
H.W. Bissen · Friedrich Wilhelm 4. · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.06.2016 Print