19.6.1845

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises flere af Thorvaldsens kunstværker på en særudstilling til ære for den preussiske konge. Friedrich Wilhelm 4. bestiller en marmorkopi af et af Thorvaldsens værker hos den danske billedhugger H.W. Bissen.

Dokument

[Dagbog 19.6.1845:]

Om morgenen Kl 9 fulgte jeg KongenI til Kunst AcademietII, hvor en UdstillingIII er foranstaltet

[…]

19. Kl 9. Ved at besøge Kunst Academiet giorde jeg hamIV opmærksom paa Thorvaldsens sidste skiønne ArbejdeV, hans HerculesVI, og paa hans Ungdoms Arbejder, ligesom og paa de flere udmærkede Arbejder, der prydede UdstillingenVII. KronprindsenVIII overleverede Kongen Diplom som Æres MedlemIX, hvilket han velvilligen modtog. Thorvaldsens Attelier og VaaningX besøgtes, og Kongen bestilte hos BissenXI en Gientagelse af Thorvaldsens GratierXII.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A14 Herkules, august 1843 - november 1843, inv.nr. A14
A602 Gratierne lytter til Amors sang, 1821, inv.nr. A602
A29 Gratierne og Amor, april 1819, inv.nr. A29
A32 Gratierne med Amors pil og Amor med lyren, maj 1842 - 23.6.1842, inv.nr. A32
A180 Dansende ung pige, Tidligst august 1837 - Senest 1845, inv.nr. A180

Kommentarer

 1. Dvs. kongen af Preussen, Friedrich Wilhelm 4.

 2. Kunstakademiet på Charlottenborg i København.

 3. Man havde foranstaltet en særudstiling på Charlottenborg til ære for Friedrich Wilhelm 4., jf. Fortegnelse over de af det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster i Juni 1845 udstillede Kunstværker eller artiklen Kunstakademiets udstillinger.

 4. Dvs. kongen af Preussen, Friedrich Wilhelm 4.

 5. Ud fra udstillingskataloget at dømme, kan der være tale om Dansende ung pige, A180, der netop posthumt var blevet hugget i marmor.

 6. Jf. Herkules, A14.

 7. Jf. udstillingskataloget Fortegnelse over de af det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster i Juni 1845 udstillede Kunstværker eller artiklen Kunstakademiets udstillinger.

 8. Dvs. Frederik (7.), der var Kunstakademiets præses.

 9. Dvs. æresmedlem af Kunstakademiet i København.

 10. Jf. artiklerne:

 11. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 12. Det vides endnu ikke, om der her er tale om:

  Det vides heller ikke om bestillingen blev realiseret, ej heller hvor kunstværket i givet fald befinder sig.

Sidst opdateret 24.06.2016