Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4085 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

Antagelig København

Efter 1.1.1827 - før 16.1.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Skrivelsen er et led i sagsbehandlingen af Thorvaldsens brev af 9.12.1826 og Adlers svarbrev af 16.1.1827.
To tidsangivelser: “om to Aar, i Begjyndelsen af 1829” og “d. A.”, dvs. dette år, røber, at skrivelsen skal dateres til begyndelsen af januar 1827.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

På grund af pengeforlegenhed foreslår Adler, at Christian (8.) Frederik enten 1) beder Thorvaldsen om at udsætte opsigelsen af det lån på 9000 scudi, som prinsen har optaget hos billedhuggeren, og som Thorvaldsen nu skal bruge, i to år, eller 2) beder Conrad Hinrich Donner om to års henstand på tilbagebetaling af det lån, som prinsen har optaget hos denne, for dermed i stedet at kunne tilbagebetale Thorvaldsen.

Underdanigst Forslag:

1. Enten at tilskrive Th. at den i hans Brev af 9 Decb indeholdte Opsigelse Kom DkH. meget uventet og – i Betragtning af de betydelige Udtællinger, De i dette Aar har at berigtige – medførte Forlegenhed. D. K. H ønsker at Th vil tage den tilbage og underrette Dem om at han indvilliger i at Tilbagebetalingen ikke finder Sted førend om to Aar, i Begjyndelsen af 1829.
2 Eller tilskrive Donner at en Summa af 9000 Sp er Dem opsagt successiv til Betaling fra 9 Marty d. A og at D. ønsker han vil forskyde denne Summa uafhængig af den løbende Regning, paa to Aar

I hvilketsomhelst Tilfælde vil en Autographe have bedst Virkning

Generel kommentar

Se artiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Conrad Hinrich Donner · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.08.2016 Print