The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4085 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Efter 1.1.1827 - før 16.1.1827 [+]

Dating based on

Skrivelsen er et led i sagsbehandlingen af Thorvaldsens brev af 9.12.1826 og Adlers svarbrev af 16.1.1827.
To tidsangivelser: “om to Aar, i Begjyndelsen af 1829” og “d. A.”, dvs. dette år, røber, at skrivelsen skal dateres til begyndelsen af januar 1827.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

På grund af pengeforlegenhed foreslår Adler, at Christian (8.) Frederik enten 1) beder Thorvaldsen om at udsætte opsigelsen af det lån på 9000 scudi, som prinsen har optaget hos billedhuggeren, og som Thorvaldsen nu skal bruge, i to år, eller 2) beder Conrad Hinrich Donner om to års henstand på tilbagebetaling af det lån, som prinsen har optaget hos denne, for dermed i stedet at kunne tilbagebetale Thorvaldsen.

Underdanigst Forslag:

1. Enten at tilskrive Th. at den i hans Brev af 9 Decb indeholdte Opsigelse Kom DkH. meget uventet og – i Betragtning af de betydelige Udtællinger, De i dette Aar har at berigtige – medførte Forlegenhed. D. K. H ønsker at Th vil tage den tilbage og underrette Dem om at han indvilliger i at Tilbagebetalingen ikke finder Sted førend om to Aar, i Begjyndelsen af 1829.
2 Eller tilskrive Donner at en Summa af 9000 Sp er Dem opsagt successiv til Betaling fra 9 Marty d. A og at D. ønsker han vil forskyde denne Summa uafhængig af den løbende Regning, paa to Aar

I hvilketsomhelst Tilfælde vil en Autographe have bedst Virkning

General Comment

Se artiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Conrad Hinrich Donner · Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.08.2016 Print