The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 1.1.1827 - før 16.1.1827

Den dansk-tyske bankdirektør, storkøbmand, etatsråd og senere konferensråd Conrad Hinrich Donner.

Last updated 11.02.2016