Efter 1.1.1827 - før 16.1.1827

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Skrivelsen er et led i sagsbehandlingen af Thorvaldsens brev af 9.12.1826 og Adlers svarbrev af 16.1.1827.
To tidsangivelser: “om to Aar, i Begjyndelsen af 1829” og “d. A.”, dvs. dette år, røber, at skrivelsen skal dateres til begyndelsen af januar 1827.

Resumé

På grund af pengeforlegenhed foreslår Adler, at Christian (8.) Frederik enten 1) beder Thorvaldsen om at udsætte opsigelsen af det lån på 9000 scudi, som prinsen har optaget hos billedhuggeren, og som Thorvaldsen nu skal bruge, i to år, eller 2) beder Conrad Hinrich Donner om to års henstand på tilbagebetaling af det lån, som prinsen har optaget hos denne, for dermed i stedet at kunne tilbagebetale Thorvaldsen.

Dokument

Underdanigst Forslag:

1. Enten at tilskrive Th.I at den i hans Brev af 9 DecbII indeholdte OpsigelseIII Kom DkH.IV meget uventet og – i Betragtning af de betydelige Udtællinger, De i dette Aar har at berigtige – medførte Forlegenhed. D. K. H ønsker at Th vil tage den tilbage og underrette Dem om at han indvilliger i at Tilbagebetalingen ikke finder Sted førend om to Aar, i Begjyndelsen af 1829.
2 Eller tilskrive DonnerV at en Summa af 9000 Sp er Dem opsagt successiv til Betaling fra 9 Marty d. AVI og at D. ønsker han vil forskyde denne Summa uafhængig af den løbende Regning, paa to Aar

I hvilketsomhelst Tilfælde vil en AutographeVII have bedst Virkning

Generel kommentar

Se artiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering

Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsen.

 2. Jf. brev af 9.12.1826 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik.

 3. Dvs. opsigelse af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen den 1.4.1821.
  Se også artiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

 4. Dvs. Deres Kongelige Højhed.

 5. Den dansk-tyske bankdirektør, storkøbmand, etatsråd og senere konferensråd Conrad Hinrich Donner.

 6. Thorvaldsen havde opsagt lånet i henhold til gældsbevisets §1 med tre måneders varsel, dvs. til den 9.3.1827.

 7. Dette skal nok forstås som, at et af Christian (8.) Frederik egenhændigt skrevet brev, bedst ville få sagen til at glide igennem hos enten 1) Thorvaldsen eller 2) Donner.

  Christian (8.) Frederik valgte løsning 1, men det blev Adler, der kom til at bede om henstand hos Thorvaldsen, jf. brev af 16.1.1827.

Sidst opdateret 08.08.2016