Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8086 af 10246
Afsender Dato Modtager
B.S. Ingemann [+]

Afsendersted

Sorø

13.6.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Sangen blev sunget under Thorvaldsens ophold i Sorø 13.6.1839. Den er sandsynligvis forfattet umiddelbart før.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Sorø

Resumé

Sang til Thorvaldsen i syv strofer skrevet året efter hans hjemkomst til Danmark. Sangen fejrer hans tilbagevenden som en helt, der har kæmpet for sit land – ikke med sværdet, men med kunsten. Han kaldes “Kunstens Holger Danske” og “Thorvald Danske”. Thorvaldsen beskrives som en kunstner, der giver liv til sine værker, og hvis værker forynger én. Hans berømmelse fejres i lyset af hans nordiske tilhørsforhold.

Se original

Sang
om
Thorvaldsen.


–––––––––––––––––––––
Trykt hos P. Magnus i Slagelse.


Der klang en livlig Seierssang
Til Danmarks hundred Øer ;
Den klang til Dal og grønne Vang,
Til Skov og stille Søer.

I Danmark steeg en Helt iland ;
Han kom fra Romas Høie ;
Ham hilsed fro den Danske Mand
Med Stoltheds Glands i Øie.

Ham hilsed glad paa Hjemmets Kyst
De favre Danneqvinder;
Ham priser Nordens Aand med Lyst
Som mægtig Seiervinder

Den Helt ej streed med Sværd og Skjold
Og ei med Staalets Handske;
Men Seier vandt han stærk og bold
Som Konstens Holger Danske.

Af Livets Træ han greeb en Green
Til Kamp mod Dødens Vælde;
Han hugged Sjæle ud af Steen
Og Liv af Marmorfjelde.

Hvor Skjønheds Billedverden staaer,
Sig Liv og Sjæl forynger:
Om Thorvald Danskes hvide Haar
Europa Krandsen slynger.

Hans Seierssang paa Land og Søe
Har Danmarks Sønner sjunget.
Hans Navn sig over Verdens Øe
Med Nordens Aand har svunget.

B. S. Ingemann.

––––––––––

Generel kommentar

Denne sang blev afsunget af Sorø Akademis elever under Thorvaldsens ophold dér 13.6.1839. Sangen er afskrevet efter et trykt hefte, som blev udgivet i anledningen.


Sangen blev allerede otte dage senere, 21.6.1839, trykt i avisen Morskabslæsning for Den Danske Almue, hvor den gengives med små stavevarianter i forhold til nærværende udgave. Lidt senere blev den også trykt i ugebladet Bidrag til Tidshistorien, 5.7.1839.

Arkivplacering
M18,56 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Sorø Akademi
Sidst opdateret 04.05.2016 Print