Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8098 af 10246
Afsender Dato Modtager
B.S. Ingemann [+]

Afsendersted

Sorø

21.6.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen.

Omnes
Resumé

Sang til Thorvaldsen i syv strofer skrevet året efter hans hjemkomst til Danmark. Sangen fejrer hans tilbagevenden som en helt, der har kæmpet for sit land – ikke med sværdet, men med kunsten. Han kaldes “Kunstens Holger Danske” og “Thorvald Danske”. Thorvaldsen beskrives som en kunstner, der giver liv til sine værker, og hvis værker forynger én. Hans berømmelse fejres i lyset af hans nordiske tilhørsforhold.

Se original

En Ny Folkevise,
om
Bertel Thorvaldsen.
––––

(Ved Thorvaldsens Nærværelse i Sorø den 13de Juni 1839 blev der afsungen efterfølgende Sang, der vistnok, naar En kunde finde en folkelig Tone til den, vilde paa Folkets Tunge blive en yndet Kæmpevise om Nutidens gjeveste Helt. Visen kan gaae paa den Tone, som Berggreen har komponeret til “de tvende Kirketaarne.” Dersom Ingen meddeler mig en mere passende, saa skal denne inden Kvartalets Slutning blive aftrykt i dette Blad).

––––––––

Der klang en livlig Sejerssang
Til Danmarks hundred Øer ;
Den klang til Dal og grønne Vang,
Til Skov og stille Søer.

I Danmark steg en Helt i Land ;
Han kom fra Romas Høje ;
Ham hilsed fro den Danske Mand
Med Stoltheds Glands i Øje.

Ham hilsed glad paa Hjemmets Kyst
De favre Danekvinder;
Ham priser Nordens Aand med Lyst
Som mægtig Sejervinder.

Den Helt ej stred med Sværd og Skjold
Og ej med Staalets Handske;
Men Sejer vandt han stærk og bold
Som Kunstens Holger Danske

Af Livets Træ han greb en Green
Til Kamp mod Dødens Vælde;
Han hugged Sjæle ud af Steen
Og Liv af Marmorfjelde

Hvor Skjønheds Billedverden staaer,
Sig Liv og Sjæl forynger:
Om Thorvald Danskes hvide Haar
Europa Krandsen slynger.

Hans Sejrssang paa Land og Sø
Har Danmarks Sønner sunget.
Hans Navn sig over Verdens Ø
Med Nordens Aand har svunget.

B. S. Ingemann.

––––––––––––––––––––––––––––––

Generel kommentar

Denne sang blev afsunget af Sorø Akademis elever under Thorvaldsens ophold dér 13.6.1839. Den gengives her fra avisen Morskabslæsning for Den Danske Almue, nr. 16, 21.6.1839, København, p. 255-56, redigeret af H.K. Rask. Sangen var til lejligheden blevet trykt i et hefte, hvor teksten er identisk med denne udgave bortset fra små stavevarianter.


Digtet blev senere trykt i Ingemanns Folkedands-Viser og blandede Digte, 1842, p. 82.

Arkivplacering
M17,48 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Sorø Akademi
Sidst opdateret 28.04.2017 Print