Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7698 af 10318
Afsender Dato Modtager
Caspar Paludan-Müller [+]

Afsendersted

Odense

20.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Til

Committeen for Thorvaldsens Museum.

Ligesom Undertegnede ifjor, ifølge vort Tilbud, besørgede Incassationen af de os vedkommende Bidrag til det Thorvaldsenske Museum, saaledes tillade vi os, i Anledning af den ærede Committees sidste Bekjendtgjørelse i den Berlingske Tidende at tilbyde vor Bistand ved Opkrævningen for indeværende Aar, dersom Modercommitteen ønsker at benytte den, maatte de originale Subscriptionslister og det behørige Antal Quitteringer tilsendes os.

Committeens Bekjendtgjørelse foranlediger os endvidere til at forespørge: om den ønsker noget offentligt Skridt foretaget af os til Sagens Fremme? I saa Fald udbede vi os dens Mening meddeelt til Veiledning.
Odense den 20de September 1838.

J Abrahamsen Chr: Hansen P Jøregensen Kalkar. C. Paludan-Müller
Chr Momsen I Westengaard

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 74
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Joseph Abrahamson
Sidst opdateret 10.05.2011 Print