20.9.1838

Afsender

Caspar Paludan-Müller

Afsendersted

Odense

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Til

Committeen for Thorvaldsens Museum.

Ligesom Undertegnede ifjor, ifølge vort Tilbud, besørgede Incassationen af de os vedkommende Bidrag til det Thorvaldsenske Museum, saaledes tillade vi os, i Anledning af den ærede Committees sidste Bekjendtgjørelse i den Berlingske Tidende at tilbyde vor Bistand ved Opkrævningen for indeværende Aar, dersom Modercommitteen ønsker at benytte den, maatte de originale Subscriptionslister og det behørige Antal Quitteringer tilsendes os.

Committeens Bekjendtgjørelse foranlediger os endvidere til at forespørge: om den ønsker noget offentligt Skridt foretaget af os til Sagens Fremme? I saa Fald udbede vi os dens Mening meddeelt til Veiledning.
Odense den 20de September 1838.

J Abrahamsen Chr: Hansen P Jøregensen Kalkar. C. Paludan-Müller
Chr Momsen I Westengaard

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 74

Emneord

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011