No. 7698 of 10318
Sender Date Recipient
Caspar Paludan-Müller [+]

Sender’s Location

Odense

20.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til

Committeen for Thorvaldsens Museum.

Ligesom Undertegnede ifjor, ifølge vort Tilbud, besørgede Incassationen af de os vedkommende Bidrag til det Thorvaldsenske Museum, saaledes tillade vi os, i Anledning af den ærede Committees sidste Bekjendtgjørelse i den Berlingske Tidende at tilbyde vor Bistand ved Opkrævningen for indeværende Aar, dersom Modercommitteen ønsker at benytte den, maatte de originale Subscriptionslister og det behørige Antal Quitteringer tilsendes os.

Committeens Bekjendtgjørelse foranlediger os endvidere til at forespørge: om den ønsker noget offentligt Skridt foretaget af os til Sagens Fremme? I saa Fald udbede vi os dens Mening meddeelt til Veiledning.
Odense den 20de September 1838.

J Abrahamsen Chr: Hansen P Jøregensen Kalkar. C. Paludan-Müller
Chr Momsen I Westengaard

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 74
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Joseph Abrahamson
Last updated 10.05.2011 Print