No. 7699 of 10318
Sender Date Recipient
P.I. Heyn [+]

Sender’s Location

København

20.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Bill from Heyn, the hatter, for a hat for Thorvaldsen.

See Original

Herrn Konferentzraad Thorwaldsen – D.

Kiøbenhavn
den 20 Septbr
1838
for en Hat med Futeral. 9 Rbth. 2 s
betalt 9 Rbth 2 s
P I Heyn
General Comment

Den hat, der omtales i denne regning, er p.t. ikke identificeret. Blandt billedhuggerens bevarede hatte på Thorvaldsens Museum findes der to andre, der bærer Heyns signatur, men ingen af disse er højst sandsynlig den, der omtales i nærværende regning.
Se mere i Heyns biografi om de hatte, han fremstillede for Thorvaldsen.


Regningen er dateret tre dage efter Thorvaldsens stærkt omtalte ankomst til København 17.9.1838. Han må sandsynligvis have haft brug for en ny hat til de mange selskaber og fester, han deltog i efter hjemkomsten, se den kronologiske oversigt over begivenheder i Thorvaldsens liv for efteråret 1838.

Archival Reference
gmIV, nr. 158
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Housekeeping
Last updated 24.04.2017 Print