No. 7699 af 10318
Afsender Dato Modtager
P.I. Heyn [+]

Afsendersted

København

20.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Regning fra hattemager Heyn på en hat til Thorvaldsen.

Se original

Herrn Konferentzraad Thorwaldsen – D.

Kiøbenhavn
den 20 Septbr
1838
for en Hat med Futeral. 9 Rbth. 2 s
betalt 9 Rbth 2 s
P I Heyn
Generel kommentar

Den hat, der omtales i denne regning, er p.t. ikke identificeret. Blandt billedhuggerens bevarede hatte på Thorvaldsens Museum findes der to andre, der bærer Heyns signatur, men ingen af disse er højst sandsynlig den, der omtales i nærværende regning.
Se mere i Heyns biografi om de hatte, han fremstillede for Thorvaldsen.


Regningen er dateret tre dage efter Thorvaldsens stærkt omtalte ankomst til København 17.9.1838. Han må sandsynligvis have haft brug for en ny hat til de mange selskaber og fester, han deltog i efter hjemkomsten, se den kronologiske oversigt over begivenheder i Thorvaldsens liv for efteråret 1838.

Arkivplacering
gmIV, nr. 158
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Regninger til Thorvaldsen · Thorvaldsens husholdning
Sidst opdateret 24.04.2017 Print