20.9.1838

Afsender

P.I. Heyn

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Regning fra hattemager Heyn på en hat til Thorvaldsen.

Dokument

Herrn Konferentzraad Thorwaldsen – D.

Kiøbenhavn
den 20 Septbr
1838
for en Hat med FuteralI. 9 Rbth. 2 s
betalt 9 Rbth 2 s
P I Heyn

Generel kommentar

Den hat, der omtales i denne regning, er p.t. ikke identificeret. Blandt billedhuggerens bevarede hatte på Thorvaldsens Museum findes der to andre, der bærer Heyns signatur, men ingen af disse er højst sandsynlig den, der omtales i nærværende regning.
Se mere i Heyns biografi om de hatte, han fremstillede for Thorvaldsen.


Regningen er dateret tre dage efter Thorvaldsens stærkt omtalte ankomst til København 17.9.1838. Han må sandsynligvis have haft brug for en ny hat til de mange selskaber og fester, han deltog i efter hjemkomsten, se den kronologiske oversigt over begivenheder i Thorvaldsens liv for efteråret 1838.

Arkivplacering

gmIV, nr. 158

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Gammel staveform for foderal. Ingen hatteæsker er bevaret i dag blandt billedhuggerens hatte på Thorvaldsens Museum.

Sidst opdateret 24.04.2017