Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9755 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

1.8.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Collin har erfaret, at hans første brev ikke er nået frem, og han gentager derfor essensen af dets indhold. Nedpakningen af Thorvaldsens dødsbo i Rom går godt; ikke tidligere kendte værker og breve er dukket op under oprydningen. Johan Bravo roses for sin store indsats.

Se original

Allernaadigste Konge

Da jeg i Dag erfarer, at min allerunderdanigste Beretning af 29de
forrige Maaned, som samme Dags Formiddag blev afleveret i Deres Majestæts Forgemak, ikke er bragt tilveie forinden Deres Majestæts Afreise, bør jeg ikke undlade herved at meddele Indholdet.

Breve fra Rom af 14de og 15de forrige Maaned fra Thiele, Bravo og Ricci melde:

at Indpakningen af de Thorvaldsenske Sager gaaer rask og uforstyrret frem;

at 17 Kasser ere lukkede; at det øvrige, som findes i Via sistina, vil fylde 6 Kasser, og at Indpakningen dernæst vil begynde i Studierne ;

at Indpakningen vil, naar intet uforudseeligt indtræffer, være heel færdig sidst i August eller først i September;

at der i Kroge og Kiældere findes mange værdiefulde Ting, som man ingen Ahnelse har havt om, selv et Basrelief i Marmor: Musernes Dands paa Helicon ; Thiele siger i den Anledning, at han kommer til at skrive et heelt Supplementbind til Thorvaldsens Biographie. Blandt de fundne, i Tønder eller Bøtter henlagte, Ting ere Tegninger, Breve høiest interessante fra Thorvaldsens Fader &c.

at Bravo er utrættelig, bevidner Thiele med de Ord, at det vilde have været et stort Tab for Museet hvis han ikke havde været der; det var ham som i en Kielder blandt Gruus og Marmorbrokker fandt hiint Basrelief.

Af Forestaaende vil allernaadigst erfares at Rygtet om en nedlagt Protest fra Bayerns og Würtembergs Side er ugrundet.

Hvilket saaledes gientagende i dybester Underdanighed berettes.

Kiøbenhavn, d. 1 Aug 1844 allerunderdanigst

Collin

[I venstre spalte foroven på første side:]
Fra Conferentsraad Collin.

[I venstre spalte på første side med blyant:]
siden fundet altsaa ej afsendt dette

Generel kommentar

Frem til og med “ugrundet.” er brevet skrevet af en anden end Collin selv. Men slutningen af brevet fra og med “Hvilket saaledes …” samt blyantspåskriften er ganske sikkert egenhændig.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 222
Thiele
Brev- og tegningefundet omtalt Thiele I, p. IV-XVI (omend i ændret form, især hvad angår fundet af faderen Gotskalk Thorvaldsens breve).
Andre referencer

Emneord
Casa Buti · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844 · Relieffer, antik mytologi · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens dødsbo · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens værksteder · Værkstederne ved Piazza Barberini
Personer
Johan Bravo · Eksekutorerne for Thorvaldsens bo · Ludwig 1. · Filippo Ricci · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Wilhelm 1.
Værker
Sidst opdateret 15.06.2017 Print