Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9695 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

3.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Den første datering følges, mens rundskrivelsen sidste gang undertegnes to dage senere den 5.6.1844.

H.N. Clausen
A.C. Kierulff
J.F. Schouw
[+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Collin refererer malerne Carl Dahls og Heinrich Buntzens ønsker om at få udbetalt den resterende betaling på malerier, de har udført på Thorvaldsens bestilling, hhv. Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, og Dansk landskab, B204. Han anbefaler, at ønskerne efterkommes.

Se original

Efter den sidste Aftale erkyndigede jeg mig hos Kunstforeningens Kunstdommere ang. Dahls Stykke, som er malet efter Thorvaldsens Opfordring. Man fandt Stykket at være den forlangte Priis 200 Spec. værdt.

Da han saa høilig trænger til at faae Betalingen nu, saa stemmer jeg for at ham i det mindste acconteres 200rbdr

Landskabsmaler Buntzen har fuldført det Landskab, paa hvilket Thorvaldsen à conto havde betalt 200rbdr ; han skal have have 200 Spec. derfor, og 35rbdr for Rammen.

Hvis han ikke kan faae de 235 – , beder han dog om at faae strax 100rbd

Ogsaa derfor stemmer jeg.
Stykket staaer for Øieblikket i et af Statsgieldsdirectionens Sideværelser paa Christiansborg Slot.

3 Junii 1844. Collin

 

Da disse Fordringer paa Boet giøres af Konstnere, som ikke kunne taale at vente, og da jeg antager der for utvivlsomt, at Boet kan udrede disse Summer, saa stemmer jeg for CfRd. Collins Forslag, naar der derimod ikke giøres nogen Protest. –

d. 7 Junii 1844.

Schouw.

Hermed enig

HN Clausen

Denne Sag kunde vel foretages i det af mig foreslaaede Møde –
hvorved Kurator og Etd Bleckingberg vel ville være tilstæde

5 Juni 44

H Kierulff

Generel kommentar

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo diskuterer her de anmodninger, de havde fået fra malerne Carl Dahl og Heinrich Buntzen, der begge har udført malerier på Thorvaldsens bestilling, men som først er blevet færdige efter Thorvaldsens død og derved ikke kan afkræve billedhuggeren den afsluttende betaling.


Se hertil dokumenter vedr. Dahls maleri Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206, af 22.4.1844 og maj 1844 samt dokumenter vedr. Buntzens maleri Dansk landskab, B204, af 30.5.1842 og kort før 23.5.1844.


Malernes anmodninger blev efterkommet jf. oversigten af juni-juli 1845.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 207
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Daniel Blechingberg · Heinrich Buntzen · Carl Dahl
Værker
Sidst opdateret 08.08.2016 Print