Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9057 af 10248
Afsender Dato Modtager
Heinrich Buntzen [+]

Afsendersted

Rom

30.5.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Buntzen kvitterer for at have modtaget forskud på Thorvaldsens bestilling af maleriet Dansk landskab, B204. Buntzen lover at påbegynde maleriet, så snart han er tilbage i Danmark, og at male et nyt, hvis det ikke falder tilfredsstillende ud. Pris og størrelse svarer til det maleri, Thorvaldsen allerede har købt af ham, Dansk landskab ved en sø, B201. Hvis Thorvaldsen dør, inden maleriet er færdigt, skal Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum overtage forpligtigelserne overfor Buntzen.

Se original

für den Empfang von 100 Scudi, die der Herr Conferenzrath Torwaldsen die besondere Güte hatte mir auf ein von Ihm bestelltes Bild gefälligst ertheilte, quittire ich hiemit bündigst

Heinrich Buntzen

Rom am 30ten Maj 1842

Nebenbei ist zu bemerken, daß daß obenerwähnte Bild in Größe und Preiß mit dem übereinstimme welches sich schon gegenwärtig in Copenhagen befindet. Im Vorfall von Absterben wünscht der Herr Conferenzrath Torwaldsen, daß daß erwähnte Bild von der geehrten Comitee des Torwaldsens Museum angenommen und die noch endübrigte Summa ausbezahlt werden möge.
Noch ist zu erwähnen daß ich es als meiner Pflicht erachte, daß Bild gleich nach meiner Ankunft in mein Vaterland anfange und vollende. Sollte das Bild mit den rechtmässig beurtheilenden Stimmen nicht zur zufriedenheit ausfallen, so ersetze ich dasselbe mit ein besseres

Heinrich Buntzen
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Denne kvittering har tidligere været anset som kvittering for betaling af Buntzens maleri Casa del Portinaio i Villa Borgheses have, B202, fra 1843. Men dels er der ingen pendant til dette i Thorvaldsens samling, dels er maleriet ganske lille (25,5×32,0 cm) og malet på papir. Disse forhold stemmer ikke overens med Bunztsens brev til kort før 23.5.1844 til Eksekutorerne for Thorvaldsens bo, hvor prisen for maleriet Dansk landskab, B204, (119,0×160,8 cm) opgives til 600 rigsbankdaler, der er et ganske stort beløb.


Det stemmer til gengæld fint overens med det store format, som maleriet Dansk landskab ved en sø, B201, fra 1840 har (115,7×161,5 cm). Og med den kvittering, der kendes fra Buntzens hustru, Caroline Buntzen, hvor hun kvitterer for at have modtaget 300 specier for netop dette maleri. De to landskabsmalerier er altså tænkt som pendanter, og mål og pris for det første, B201, afgjorde mål og pris for det andet, B204.


Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først erhvervet til Thorvaldsens Museum i 1958, jf. journal-nr. 5-11/1958.

Arkivplacering
m26 II, nr. 6
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Værker
Sidst opdateret 08.08.2016 Print