No. 9736 af 10318
Afsender Dato Modtager
Heinrich Buntzen [+]

Afsendersted

København, antagelig.

Kort før 23.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Eftersom brevet er diskuteret på møde blandt eksekutorerne den 23.5.1844, må det være skrevet kort tid før denne dato.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / Dherrer Executores testamenti i Thorwaldsens Bo!

Resumé

Buntzen beder om at få udbetalt den resterende betaling for maleriet Dansk landskab, B204, som Thorvaldsen inden sin død har bestilt hos ham.

N 52

Da det Maleri, som Thorwaldsen alt i Rom bestillte hos mig, nu er saa nær fertigt, at det vil blive udstillet endnu paa dette Aars Udstilling, tillader jeg mig at underrette de højst agtede Herrer Executorer i Thorwaldsens Bo om, at Maleriet efter skriftlig Contract koster 600 rbhr Dansk, og at jeg af denne Sum har modtaget 100 Skudi forud. For Rammen har jeg haft et Udlæg af 35 Rbthlr – Da man ikke vil undres over, at jeg som gift Mand og Fader trenger til Penge mere end de fleste andre Kunstnere i vor lille tarvelige Kunstverden, beder jeg Dherrer Executorer undskylde at jeg er saa fri at spørge om det ikke var muligt, at jeg i Løbet af en 8 Dage kunde oppebære den mig tilkommende Rest af den accorderede Sum

Allerærbødigst
Heinrich Buntzen

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt d 23 Mai 1844 i Cftr Thorvaldsens Bo.

GustBrock

Generel kommentar

Dokumentet er et eksempel på Thorvaldsens bestilling hos samtidskunstnere af nye malerier til sin malerisamling og med tydeligt henblik på oprettelsen af Thorvaldsens Museum.


Buntzen havde ganske rigtigt indgået en kontrakt med Thorvaldsen 30.5.1842, hvor prisen fastsattes som den samme som for et maleri, der allerede befandt sig i Danmark, dvs. Dansk landskab ved en sø, B201, fra 1840. Det blev desuden beskrevet, at Thorvaldsens Museum skulle overtage forpligtelserne ift. maleriet, hvis Thorvaldsen døde, før det var færdigt.

Af notaterne af hhv. 3.6.1844, 18.7.1844 og Juni-juli 1845 fremgår det, at Buntzen fik sin begæring opfyldt. Maleriet findes således som tiltænkt på Thorvaldsens Museum, hvor det endnu kan ses som Dansk landskab, B204.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 52
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Kunstakademiets udstillinger · Kunstnermiljøet i København · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.03.2023 Print