Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7644 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Den Frisindede
NN
[+]

Afsendersted

København

21.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Digtet kæder Thorvaldsens hjemkomst og planerne om et Thorvaldsens Museum sammen med den liberale oppositionsmand Johannes Hages frihedsbestræbelser. Hage blev begravet samme dato året forinden, og forfatteren håber, at mindet og løfterne fra denne begivenhed sammen med Thorvaldsens gave til befolkningen vil medvirke til at skabe demokrati og bedre sociale forhold i Danmark.

Se original

Den 21 September.

Over Voven Barcarolen lød,
Og med Fakler bragtes Serenaden;
Intet tryglet Hurra man ham bød,
Da man trak hans Vogn igjennem Gaden.
Vel var det ei nogen gylden Karm,
Liig den anden, som man saae forleden;
Nei, den var, som Kunstneren, beskeden ;
Smukt dog gik det, uden tilkjøbt Arm.

Hine Toner er‘ ei veiret bort,
Lyde end i Manges, Manges Øre; ‒
Og dog alt en Vemods Moll-Accord
Lader sig idag i Glæden høre?
Glade Folk! som nu henrykket staaer,
Vistnok ei saa snart Du glemme Kunde,
Hvilken dyb og varig Hjertevunde,
Os September slog forgangen Aar!

Fjernt herfra ‒ hvor Kongers Støv blev lagt,
Saae man og et Folketog fremtrine;
Folkeligt, som dette, uden pragt, ‒
Ak, men Kummer stod i Alles Mine!
Og Johannes Hage Manden hed,
Som man viste her den sidste Ære,
Som man fandt en Hæder i at bære
Til den sande Frihed, Fryd og Fred.

Nyd kun denne Frihed, Fryd og Fred!
Lad vort Suk ei mane Dig tilbage!
Men, naar Du fra lyset skuer ned,
See til dem, der nu Din plads indtage!
Har de ærligt røgtet deres Kald?
Har de fulgt den Vei, som Du dem viste?
Er det stille Løvte ved Din Kiste
Ikke glemt for Døgnværks hule Skal?

Snart, o snart, skal atter nær Din Grav
Samles folkets kaarne Mænd til Thinge;
Du, som mangt et herligt Frøkorn gav,
Der vil spire og os Frugter bringe:
Lad Din lyse Aand omsvæve dem,
Lær dem sindigt veie, kjækt at tale,
Saa det frie Ord fra lukte Sale
Stige kan for Kongens Throne frem, ‒

Saa det hjælpe kan, saa dette Land,
Som Alfader har saa rigt begavet,
Aldrig mangle Brød til nogen Mand,
Aldrig mangle Drift paa Mark og Havet! ‒
Da engang i bedre Dages Skjød,
Skulle Alle ret den jubel fatte,
Kom nu Mange bringe Kunstens Skatte
Og den store Kunstner, som dem bød!

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 21.9.1838, 4de Aarg. Nr. 75, og viser, hvor vigtig en rolle Thorvaldsen og oprettelsen af hans museum blev tildelt af liberale kræfter i Danmark.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Den Frisindede 21.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Censur · Digte til Thorvaldsen · Fakkeltog · Frihedsidealer · Karakteristikker af Thorvaldsens person · Lighedsidealer · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen og politik · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens hjemkomst 1838 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Christian 8. · Frederik 7. · Johannes Hage · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 22.10.2018 Print