Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7643 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 21.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 21de September 1838. En Deputation af Kjøbenhavns Magistrat og Stadens deputerede Borgere, Justitsraad Borgermester Mundt og Oberstlieutenant Friedenreich, complimenterede igaar Thorvaldsen paa Stadens Vegne, og underrettede ham om, at han var bleven udnævnt til æresborger i Kjøbenhavn. Diplomet vil blive overrakt Thorvaldsen i en Plenarforsamling af Magistraten og de 32 Mænd. Det er en smuk og passende Maade, hvorpaa Stadens Bestyrelse har hædret vor verdensberømte Konstner, og vi kunne kun til Landets Ære ønske, at, naar den nye Communallov har nedlagt Valgretten til denne Hædersplads i Stadsbestyrelsens Hænder, den da vil blive i Stand til at finde en Mand, der er værdig til at være Nr. 2 i den Række, hvor Thorvaldsen er Nr. 1.

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Kjøbenhavnsposten, 12teAarg. No. 260.
Den blev også trykt i Aarhus Stifts-Tidende d. 24.9.1838 og kan læses her.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 21.9.
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838 · Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.03.2015 Print