No. 7702 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 21.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 21de September 1838. En Deputation af Kjøbenhavns Magistrat og Stadens deputerede Borgere, Justitsraad Borgermester Mundt og Oberstlieutenant Friedenreich, complimenterede igaar Thorvaldsen paa Stadens Vegne, og underrettede ham om, at han var bleven udnævnt til æresborger i Kjøbenhavn. Diplomet vil blive overrakt Thorvaldsen i en Plenarforsamling af Magistraten og de 32 Mænd. Det er en smuk og passende Maade, hvorpaa Stadens Bestyrelse har hædret vor verdensberømte Konstner, og vi kunne kun til Landets Ære ønske, at, naar den nye Communallov har nedlagt Valgretten til denne Hædersplads i Stadsbestyrelsens Hænder, den da vil blive i Stand til at finde en Mand, der er værdig til at være Nr. 2 i den Række, hvor Thorvaldsen er Nr. 1.

General Comment

Denne tekst udkom i Kjøbenhavnsposten, 12teAarg. No. 260.
Den blev også trykt i Aarhus Stifts-Tidende d. 24.9.1838 og kan læses her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 21.9.
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838 · Thorvaldsen's Appointment As Honorary Citizen Of Copenhagen · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.03.2015 Print