No. 2341 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Rom

August 1819 - marts 1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Regnskab over indbetalinger vedr. følgende af Thorvaldsens værker: A119, A893, A312, A720, A811, A258, A600, A622 og A740.

Se original
Riscossioni 249.
   
Agosto  
7bre  
   
Xbre  
   
   
Marzo  
1819  
4  
30  
   
15  
   
1820  
8  
   
27  
2[7]  
   
Esatto al Banco Brancadori in pagamento del Leone  
Esatto al Banco Torlonia in pagamento d’un Ritratto  
appartenente al Sg:e Colonello Bonar
Esatto al Banco Torlonia in pagamento d’un Ritratto  
appartenente alla Sg:a Duchessa di Sagan
   
Esatto al Banco Torlonia in saldo del Monumento  
del Gen[era]:le Maitland
Esatto al Banco Torlonia in pagamento d’un Monumento  
sepolcrale appartenente a Lady Newburgh  
   
300  
   
220  
   
120  
   
   
850  
   
440  
Generel kommentar

Dette regnskab er en oversigt over indtægter fra forskellige opgaver, som Thorvaldsen modtog 1819-1820.


Regnskabet er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering
Regnskab 1819-1823, p. 249
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

* Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, hhv.:

vol. I, p. 474-490 (vedr. Biron)

vol. I, p. 355-363 (vedr. Bonar)

vol. I, p. 414-423 (vedr. Maitland)

vol. I, p. 424-428 (vedr. Radcliffe)

Emneord
Gravmæler, relieffer · Monumenter, historiske personer og begivenheder · Monumenter, samtidige personer · Portrætbuster, samtidige personer · Regnskab 1819-1823 · Statuer, allegorier · Thorvaldsens værker, betaling for · Værkstedsregnskaber
Personer
Wilhelmine Benigna Biron · Thomson Bonar · Thomson Henry Bonar · Thomas Maitland · Anne Newburgh · Anthony James Radcliffe · Giovanni Raimondo Torlonia
Værker
Sidst opdateret 30.03.2017 Print