Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2576 af 10246
Afsender Dato Modtager
M.F. Liebenberg [+]

Afsendersted

København

7.7.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Se original

Sang
for
D. D. L. S.
til Br. 71
den 7deJulii 1820
af Littr. D

–––––––––––
Kjøbenhavn.
Trykt hos Andreas Seidelin,
Hof- og Universitets-Bogtrykker.


–––––––––––

Mel. Ung Adelsteen.

Det Land, der saae vor Barndoms Lyst,
Vi, Herthas Sønner, aldrig glemme.
Vi høre, selv paa fjerne Kyst,
Fra Fædrebo en venlig Stemme.
Den kalder kjærlig Længsel frem;
Den vinker os til Brødre hjem.

Lad fremmed Skjald sin Harpe slaae,
O Danmark! til Din Kunstners Hæder.
Dens Klang kan ei hans Hjerte naae,
Erstatter ei hans Ungdoms Glæder.
Det tause Tryk af Broderhaand
Er meer end Lovsang for hans Aand.

Han ser den Bøgeskov igien,
Hvor fordum Barmen slog saa rolig.
Ham møder atter fordums Ven,
Og aabner Venskabs gamle Bolig.
Da stilles Længslen i hans Bryst;
Det gienfandt længe savnet Lyst.

Tak, elskte Broder THORVALDSEN!
At Fædrelandets Røst Du hørte!
At kiærlig Længsel Dig igien
Til Herthas Bøgelunde førte!
Tak, at Du mindtes varm og tro
Hvert Sted, hvor fordum Du var fro!

Lyd Kunstens, Pligtens høie Kald!
Drag hen, at fremme Danmarks Ære!
Hvorhen Du gaaer, Dit Hjerte skal
Dog nær hos os og Hjemmet være.
Din bedste Lyst ved fremmed Strand
Er helliget Dit Fædreland!

Liebenberg.

–––––––––––––

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved den afskedsfest, som Borups Selskab afholdt 7.7.1820 for Thorvaldsen i anledning af hans forestående rejse til Italien.
Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, som i lighed med en anden sang til samme lejlighed findes i småtryksarkivet på Thorvaldsens Museum.

Arkivplacering
M18,9 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol
Sidst opdateret 02.02.2013 Print