The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2576 of 10246
Sender Date Recipient
M.F. Liebenberg [+]

Sender’s Location

København

7.7.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

See Original

Sang
for
D. D. L. S.
til Br. 71
den 7deJulii 1820
af Littr. D

–––––––––––
Kjøbenhavn.
Trykt hos Andreas Seidelin,
Hof- og Universitets-Bogtrykker.


–––––––––––

Mel. Ung Adelsteen.

Det Land, der saae vor Barndoms Lyst,
Vi, Herthas Sønner, aldrig glemme.
Vi høre, selv paa fjerne Kyst,
Fra Fædrebo en venlig Stemme.
Den kalder kjærlig Længsel frem;
Den vinker os til Brødre hjem.

Lad fremmed Skjald sin Harpe slaae,
O Danmark! til Din Kunstners Hæder.
Dens Klang kan ei hans Hjerte naae,
Erstatter ei hans Ungdoms Glæder.
Det tause Tryk af Broderhaand
Er meer end Lovsang for hans Aand.

Han ser den Bøgeskov igien,
Hvor fordum Barmen slog saa rolig.
Ham møder atter fordums Ven,
Og aabner Venskabs gamle Bolig.
Da stilles Længslen i hans Bryst;
Det gienfandt længe savnet Lyst.

Tak, elskte Broder THORVALDSEN!
At Fædrelandets Røst Du hørte!
At kiærlig Længsel Dig igien
Til Herthas Bøgelunde førte!
Tak, at Du mindtes varm og tro
Hvert Sted, hvor fordum Du var fro!

Lyd Kunstens, Pligtens høie Kald!
Drag hen, at fremme Danmarks Ære!
Hvorhen Du gaaer, Dit Hjerte skal
Dog nær hos os og Hjemmet være.
Din bedste Lyst ved fremmed Strand
Er helliget Dit Fædreland!

Liebenberg.

–––––––––––––

General Comment

Denne sang blev sunget ved den afskedsfest, som Borups Selskab afholdt 7.7.1820 for Thorvaldsen i anledning af hans forestående rejse til Italien.
Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, som i lighed med en anden sang til samme lejlighed findes i småtryksarkivet på Thorvaldsens Museum.

Archival Reference
M18,9 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Thorvaldsen as a Danish National Symbol
Last updated 02.02.2013 Print