Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2572 af 10243
Afsender Dato Modtager
R. Sveistrup [+]

Afsendersted

Roskilde

Afsenderinfo

Rester af grønt segl.

6.7.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.E.F. Weyse [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Hrr / Professor Weise / Dersom Postvæsenet ikke skulde vide / HrProfessorens Boepæl, da bedes le-/veret i Frederiksberggade No 25, hos / Hr Conducteur P: Kornerup til snarest / muelig tienstlig Befordring o:s: / Kbhvn

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Roeskilde 6 Juli 1820

Hr,
Professor Weise.

I Dag have baade Conducteur og Muursvend taget en Vognmands Vogn og ere reiste til Kbhvn, jeg formoder at de deels have kiedet dem deels skammet dem ved at ligge her paa 3de Uge med svær Dagløn /: thi Arbejdet er ikke i Accord men i Dagløn :/ uden at kunde faae anviist Arbejde. Rygtet siiger at dersom Arbejdet ikke gandske bliver stanset, da skal den Karnis De saae der var begyndt paa hugges af, og giøres færdig efter en formindsket Maalestok!!! Ubodelig Skade om den udødelige Mesters Arbeide og Plan skulde forandres og –– maaske –– forfuskes ––
Glem ej x 7des KAP pel og mindes med Venskab

Deres højtagtende
R. Sveistrup.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 27
Sidst opdateret 10.05.2011 Print