Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 13 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

1.1.1795 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af akvarellen.

Sophie Probsthayn [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Da der er tale om en tegning, som formentlig er blevet personligt overleveret, er der ingen udskrift. Tilskriften lyder, jf. det også i brevteksten gengivne: Til Jumf Sophie Probsthayn

Resumé

Thorvaldsen sender en nytårshilsen i form af et enkelt poesivers.

Se original [Translation]

Til Jumf. Sophie Propsthayn
Som Bækken mellem Blomster slynger sig
Saa Slynger sig Det Liv blandt idel glæder
og Aldrig Skiulte Torner Saare Dig
Hvad Plet Endog Din unge Fod Betræde
de 1. Jan:1795 B Thorvaldsen

Generel kommentar

Teksten er skrevet som en indskrift på akvarellen C821. Teksten indgår som en del af akvarellens motiv.

På tegningen ses en barfodet ung kvinde i empirekjole, der ofrer blomster på et brændende alter. Til højre for hende bringer en nøgen putto hende blomster i en kurv, som den bærer på hovedet. I baggrunden ses træer, bl.a. et grantræ, et løvtræ og cypresser, og i forgrundens venstre side ses små blomstrende planter, der spejler sig i en bæk, som snor sig ind i baggrunden. På alterets yderside ses påskriften med ovenstående tekst. Med andre ord er der stor overensstemmelse mellem tegningens motiv og digtets indhold, der nærmest ord for ord illustreres.

Bladet er en nytårshilsen til Sophie Probsthayn. Thorvaldsen har antagelig ikke skrevet teksten selv (se hertil referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog), men snarere tegnet til et vers skrevet af en anden. Tegningen har store formelle ligheder med den nytårshilsen, som Thorvaldsen 1.1.1794 skrev til Sophie Amalie Kurtzhals, CX11 [Dep.19]. Denne tegning illustrerer ligeledes et digterisk vers.

Hvilket forhold, Thorvaldsen har haft til Sophie Probsthayn, vides ikke. Sophie Probsthayn var lillesøster til maleren Carl Probsthayn (se Dansk Demografisk Database, folketællingen for København 1787 under Carl Propstein (hans hustand) og Sophia), som var en af Thorvaldsens ungdomsvenner, der lige som Thorvaldsen selv, C.D. Fritzsch og Heinrich Grosch var medlem af et “tegningsakademi”.

Arkivplacering
C821
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Dyveke Helsted, upubliceret tegningsregistrant, C821, Thorvaldsens Museum.
Emneord
Tegninger, allegorier · Tegninger, malerisk gennemførte · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Ungdomsvenner
Værker
Sidst opdateret 16.08.2021 Print