Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 12 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hans Hansen [+]

Afsendersted

København

8.5.1794 [+]

Dateringsbegrundelse

Dagen fremgår af dokumentet, måned og år fremgår af den trykte dagbog, op. cit.

Omnes
Resumé

Hansen har læst en anmeldelse af Thorvaldsens guldmedaljeopgave, relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830. Han er enig i at rose kunstneren, men mener ikke, at Thorvaldsen besidder teoretisk kundskab.

[...] Den 8. Meget koldt, halv forfrossen kom jeg til Gersdorff, men da det var Torvedag, maatte jeg bie noget. Imidlertid læste jeg Assessor Bærens’ Resention over Premie-Stykkerne, hvori Thorvaldsen faaer sin fortiente Roes, dog troer jeg han giør ham Uret, naar han tillægger ham theoretisk Kundskab [...]

Generel kommentar

Dette er er en indførsel i Hansens dagbog.


Teksten er skrevet af fra Hansen, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Hans Hansen in: Julius Clausen og P. Fr. Rist (eds.): Portrætmalerens Dagbog. 1793-1797, København 1907, p. 121-122.
Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Kunstnermiljøet i København
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.04.2020 Print