8.5.1794

Afsender

Hans Hansen

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dagen fremgår af dokumentet, måned og år fremgår af den trykte dagbog, op. cit.

Resumé

Hansen har læst en anmeldelse af Thorvaldsens guldmedaljeopgave, relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830. Han er enig i at rose kunstneren, men mener ikke, at Thorvaldsen besidder teoretisk kundskab.

Dokument

[...] Den 8. Meget koldt, halv forfrossen kom jeg til Gersdorff, men da det var Torvedag, maatte jeg bie noget. Imidlertid læste jeg Assessor Bærens’ ResentionI over Premie-StykkerneII, hvori Thorvaldsen faaer sin fortiente Roes, dog troer jeg han giør ham Uret, naar han tillægger ham theoretisk Kundskab [...]

Generel kommentar

Dette er er en indførsel i Hansens dagbog.


Teksten er skrevet af fra Hansen, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Se hertil anmeldelsen publiceret 11.8.1793 af Kunstakademiets forårsudstilling skrevet af den danske jurist J.H. Bärens.

  2. Dvs. de kunstværker, der havde vundet medaljer ved akademiets årlige konkurrence. Thorvaldsen vandt den størst mulige medalje, Kunstakademiets store guldmedalje, F35, for relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830, jf. 14.8.1793.

Sidst opdateret 01.04.2020