No. 11 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er forsynet med sort laksegl. Ovalt signetaftryk med bogstaverne AK, to korslagte palmegrene for neden og en palmette for oven. Signetet har formodentlig tilhørt Sophie Amalie Kurthals’ far, Asman Kurtzhals, og brevet kunne derfor være skrevet hos denne.

2.[??].1794 [+]

Dateringsbegrundelse

Måneden lader sig ikke tyde, men dagen er sikkert den 2. og året er sikkert 1794. Muligvis er der, jf. kommentaren til “nok praket”, tale om november, men da det ikke kan afgøres med absolut sikkerhed er dateringen her angivet som 2.[??].1794.

Sophie Amalie Kurtzhals [+]

Modtagersted

Uvist hvor, antagelig ikke langt fra København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Iomfru / Sophie A Kurtzhals

Resumé

Thorvaldsen undskylder overfor Sophie Amalie Kurtzhals, at han ikke nåede at sige farvel til hende, før hun rejste bort. Han nævner muligheden for at rejse ud at besøge hende. Det vides ikke, hvor rejsen gik hen, antagelig i nærheden af København.

Se original [Translation]

Høystærede Venende

Jeg Beder skyldig om forladelse at ieg kom for sildig at Bede dem og deres Venende farvel, men Ieg haaber at dig eler Iomfru Lund tar mig det ikke fortrydelig op da Ieg kom strax da de var bote da Ieg ikke hafde vendet at de hafde Reyste bordt saa snart! men deres moder har talt om at Reyste der ud til dem saa Reyste Ieg med for en fiæl skyl da Ieg kan have den fornøelse at tale med dem bædre en Ieg kan have med at skrive som de ser Ieg beder hilsem Iomfru Lund fra deres B. Thorvaldsen

Kiøbenhanv d 2de nok Praket 1794

Generel kommentar

Om forholdet mellem Thorvaldsen og hans ungdomskæreste Sophie Amalie Kurtzhals, se hendes biografi.
Der kendes kun et yderligere brev fra Thorvaldsen til Kurtzhals, nemlig Thorvaldsens akvarel CX11 [Dep.19] med nytårshilsen 1.1.1794. I Arkivet findes desuden to breve fra Kurtzhals’ familie. Det ene er et hjerteligt brev af 26.11.1824 fra Kurtzhals’ bror, Niels Schønberg Kurtzhals, der bl.a hilser fra “min Svoger og Søster”, antagelig Sophie Amalie og hendes mand. Et andet brev af 8.5.1841 er skrevet af broderens enke, Cathrine Elisabeth Kurtzhals. Af disse breve forstår man, at Thorvaldsen havde bevaret en venskabelig forbindelse med familien.

Arkivplacering
m28A I, nr. 1
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke gengivet hos Thiele.
Andre referencer

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938, p. 24-25, 26, 27.
  • Dyveke Helsted: ‘Fra Thorvaldsens ungdomstid’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970, p. 17-28.
  • Stig Miss: ‘Thorvaldsen privat’, in: 1796, København som kulturby, p. 92-95.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Ungdomsvenner
Værker
Sidst opdateret 06.08.2021 Print