No. 953 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med motiv Løve, som angriber hjort bagfra, I1322.

Antagelig 30.8.1810 [+]

Dating based on

Brevet er af Thorvaldsen dateret 3.8.1810, men dette er sandsynligvis en skrivefejl, og den korrekte dato er formentlig 30.8.1810. Datoen er tæt sammenskrevet og A’et i “Agust” kan i brevet let være blevet læst som et 0.
Af Thorvaldsens rejsepas udstedt i Rom 8.8.1810 fremgår det, at han rejste til Montenero over Firenze, og at han opholdt sig i Firenze 22.8.1810. Han kan derfor tidligst være ankommet til Montenero efter denne dato. Hvis brevets korrekte datering er 30.8.1810 stemmer dette godt overens med Thorvaldsens meddelelse i brevet om at, at han har opholdt sig på Montenero et par dage.
Bobé, op. cit., p. 68, som ikke hæfter sig ved uoverensstemmelsen mellem brevdateringen og tidspunktet for billedhuggerens rejse, skriver, at Thorvaldsen ankom til Montenero 27.8.1810, hvilket der dog ikke findes dokumentation for.

Anna Maria Uhden [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift.: a la Signora / Sigra Anna Maria Udhen / a Roma

Abstract

Thorvaldsen has arrived safely at Montenero, but the journey took a long time due to bad weather. He asks for news about his son and informs Uhden that Høyer will bring him her letter. He will return to Rome after September 10th. The letter ends with greetings to family and friends.

See Original [Translation]

Montenero li 3 Agust 1810

Carisima Amica!

Dopo di essere stato obbligato di tratenermi molte tempo per la Strada per motivo del gran Cativo tempo che abiamo avutto sono alfino arivato qua poco giorni fà, e sto Grazie a Dio benne di Salute, e Spero di sentire le Stese buone nuove di sue Stematisema Perzona, e il genmaco. fattemi il piasere di Scrivermi Due riche e Sigr Høyer penserà di mandarmene. Subito dopo le 10 Settembre io partirro di quà per la volte di Roma, Forse con il Coriero per vedere Vostra gruniagia più presto. State bene e Salutatemi Angiula e Chetinna e tutti le amisi, date un bagio a Carlus, che io vi rendo subido il mio ritorno a Roma

General Comment

Thorvaldsen skrev dette brev til Anna Maria Uhden kort efter sin ankomst til Montenero, hvor han vanen tro tog på et sommer- og rekreationsophold væk fra Roms usunde luft, se evt. referenceartiklen Montenero. I den bevarede korrespondance mellem Thorvaldsen og Uhden er der et spring på fem år fra 30.8.1805 indtil dette brev blev skrevet. Dette skyldes formentlig den manglende overlevering af brevene snarere end en pause i brevskrivningen. I mellemtiden havde Thorvaldsen og Uhden fået sønnen Carlo Alberto, som billedhuggeren holdt meget af. Stampe op. cit., beretter, hvordan Thorvaldsen hver aften begav sig hen til Anna Maria for at se til sin søn. Ifølge Bobé op. cit., p. 68 vidner linjerne da også om den gode stemning, der herskede mellem Thorvaldsen og Uhden efter sønnens fødsel i 1806. Af de breve til Uhden, som er bevaret, er dette da også det mest kærligt-drilske Thorvaldsen har skrevet.
Derudover adskiller brevet sig fra de foregående breve til Anna Maria ved et ændret skriftbillede. Skriften synes mere omhyggelig nedprintet, hvilket kan give indtryk af en anden, pænere hånd, dog har de enkelte bogstaver en stor lighed med Thorvaldsens skrift. Muligvis har Thorvaldsen gjort sig særlig umage med et skrive et kærligt brev til elskerinden. Brevet er da også skønnet skrevet af Thorvaldsen selv; dels på baggrund af det intime indhold, som det er svært at forestille sig, at billedhuggeren skulle have sat en anden til at forfatte; dels på grund af sproget, som med stavefejlene og de grammatiske fejl, har en stor lighed med sproget i billedhuggerens andre italienske breve.
I brevets laksegl er trykt et motiv forestillende en løve, som glubsk kaster sig over en hjort. Når man tager brevets indhold i betragtning er motivet med dets erotiske undertoner sandsynligvis ikke valgt tilfældigt blandt Thorvaldsens gemmer, men kunne være en dristig, hemmelig besked til elskerinden. I antiksamlingen på Thorvaldsens Museum findes signetringen med gemme-motivet Løve, som angriber hjort bagfra, I1322, som billedhuggeren har trykt i lakken.
Brevets nederste højre hjørne, der antagelig rummede Thorvaldsens underskrift, er klippet af, det vides ikke af hvem. Muligvis har man været interesseret i at gemme den berømte billedhuggers signatur. I et brev af 5.2.1825 beskriver P.O. Brøndsted, hvordan Thorvaldsens autograf blev en efterspurgt vare: “Naar Du engang i denne Verden skriver mig to Ord til da send mig paa tre smaa octavblade blot følgel: Ord: “j’ai l’honneur de Vous envoyer une epreuve de mon écriture. Thorvaldsen.” – Her er et Art af Galenskab efter at faae berømte Mænds Haandskrifter.”

Archival Reference
m35 V, nr. 48
Document Type
Document, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Louis Bobé, Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938. Oversættelse gengivet p. 68-69.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 98.
Subjects
Censorship · Montenero · Accounts of Journeys · Thorvaldsen's Collection of Gems · Thorvaldsen's Humour
Persons
C.F. Høyer · Angela Magnani · Carlo Thorvaldsen
Works
Last updated 23.02.2022 Print