The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 952 of 10246
Sender Date Recipient
Poul Scheel [+]

Sender’s Location

København

Antagelig september 1810 [+]

Dating based on

Brevet må, jf. teksten på brevets forside (se Lunds brev antagelig september 1810), være afsendt efter Friederike Bruns hjemkomst til København. Af Friederike Bruns erindringer Römisches Leben, Zweiter Theil, Leipzig 1833, p. 319 fremgår, at hun rejste fra Rom d. 12.8.1810, hvorfor brevet formentlig er sendt i september 1810. Yderligere dokumenterer brevvekslingen mellem Friederike Brun og Caronline von Humboldt, at Brun var i Giessen i slutningen af august, samt at Caroline von Humboldt 27.10.1810 modtog brev fra hende, formentlig sendt fra København. Se Ilse Foerst-Crato: Frauen zur Goethezeit. Ein Briefwechsel, Caroline von Humboldt, Friederike Brun Düsseldorf 1975, p.14-19.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: se den generelle kommentar.

Abstract

Scheel sender hilsener til Thorvaldsen og glæder sig over at have fået efterretning om, at Saxtorphs buste, som han har bestilt, står færdig i gips. Bestillerne ønsker derfor også at se den i marmor. Scheel beder Thorvaldsen bære over med deres ønske om et par ord fra ham, idet han husker, at de er utålmodige efter fire års ventetid.

See Original

Scheel grüβt Thorwaldsen recht herzlich, u. hat mit Vergnügen gehört, daβ die Nachricht, als ob an Saxtorphs Büste noch gar nicht gedacht worden sey, nicht gegründet ist, sondern dass unser verewigte Freund schon in Gips fertig ist. In diesem Fall wünschen wir recht sehr ihn in Marmor zu sehen. Thorwaldsen wird es unsrer Ungeduld aber zu gute halten, wenn wir, nach 4jährigem Warten, ein Paar Worte von ihm selbst wünschen, wenn es auch nur als Post Script in einem andrem Briefe

Scheel

General Comment

Brevet er skrevet på bagsiden af en lille seddel fra J.L. Lund (se evt. dette brev fra antagelig oktober 1810), som muligvis har været medsendt til Thorvaldsen i et brev til en anden person, idet det ikke bærer nogen udskrift – og J.L. Lund desuden indleder sit brev med ‘Jeg benytter denne Lejlighed…’. Tilskriften på Lunds forside af brevet er: An Herrn Prof: Thorvaldsen in Rom.

Brevet er en del af korrespondancen omhandlende bestillingen af en busten af lægen Mathias Saxtorph, gipsafstøbning på Thorvaldsens Museum, A899.

Archival Reference
m2 1810, nr. 48v
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 167.
Subjects
Saxtorph's Bust
Works
Last updated 14.05.2013 Print