The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2517 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Napoli

15.2.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Christian Frijs [+]

Recipient’s Location

Paris

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Abstract

Hermann Ernst Freund modellerer apostlen Thaddæus i fuld størrelse til Vor Frue Kirke i København, og C.A. Jensen maler nogle ret gode portrætter blandt andet et af Freund. En kammerjunker har gjort sig uheldigt bemærket. Henrik og Christine Stampe er blevet gift, og Koch håber, at de får et lykkeligt ægteskab.

[...] Freund lever vel og har begyndt at modelere en af Apostlene til vor Frue Kirke i virkelig Størrelse, Jensen er kommet tilbage fra Toskana, og agter nu at opholde sig en tid i Rom, Han er beskieftiget med at male nogle Portraeter som efter sigende skal blive ret gode, hvoriblandt Freunds allerede begyndt under Deres Ophold. – [...]

[...] De taler om Kammerjunkeren saa Gud forlade Dem, hvis ieg ey havde kiendt Dem og Scholten – vilde ieg forsvære nogensinde at giøre Bekiendtskab med en Kammerjunker. Baron Stampe er ankommet og har bragt mig Deres Brev. Han har modtaget det i Rom – Han er for faa Dage siden givt med en Præstedatter fra Fredericia, beliggende udi Jyllands Land – Jomfrue Christine Dalgas en ret forstandig Pige, Gud velsigne hendes Liv, og giøre Ægteskabet lykkeligt. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,32
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Artistic Environment in Rome
Persons
Hermann Ernst Freund · C.A. Jensen · Frederik Carl Emil von Scholten · Christine Stampe · Henrik Stampe
Last updated 19.02.2020 Print