15.2.1820

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Napoli

Recipient

Christian Frijs

Recipient’s Location

Paris

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Abstract

Hermann Ernst Freund is modelling the apostle Thaddaeus in full size for the Church of Our Lady in Copenhagen, and C.A. Jensen is painting some rather good portraits, among them one of Freund. A nobleman has made a fool of himself. Henrik and Christine Stampe have married, and Koch hopes that their marriage will be happy.

Document

[...] FreundI lever vel og har begyndt at modelere en af ApostleneII til vor Frue Kirke i virkelig Størrelse, JensenIII er kommet tilbage fra Toskana, og agter nu at opholde sig en tidIV i Rom, Han er beskieftiget med at male nogle PortraeterV som efter sigende skal blive ret gode, hvoriblandt FreundsVI allerede begyndt under Deres Ophold. – [...]

[...] De taler om KammerjunkerenVII saa Gud forlade Dem, hvis ieg ey havde kiendt Dem og ScholtenVIII – vilde ieg forsvære nogensinde at giøre Bekiendtskab med en Kammerjunker. Baron StampeIX er ankommetX og har bragt mig Deres BrevXI. Han har modtaget det i Rom – Han er for faa Dage siden givtXII med en Præstedatter fra Fredericia, beliggende udi Jyllands Land – Jomfrue Christine DalgasXIII en ret forstandig Pige, Gud velsigne hendes Liv, og giøre Ægteskabet lykkeligt. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,32

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 2. Freund havde fået et mundtligt tilsagn om en bestilling på tolv apostle til Vor Frue Kirke i København. I Rom påbegyndte han opgaven og modellerede nogle apostelfigurer, blandt andet Thaddæus i fuld størrelse, jf. Th. Oppermann: Hermann Ernst Freund, København 1914, kat.nr. 25. Bestillingen gled ham dog af hænde i 1820 og havnede hos Thorvaldsen, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 3. Den danske maler C.A. Jensen.

 4. Nærmere bestemt frem til oktober 1821.

 5. Disse portrætter er, foruden det af Freund, endnu uidentificerede.

 6. C.A. Jensen: Billedhuggeren Hermann Ernst Freund, 1819, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS1212.

 7. Kammerjunker er en nu ikke længere brugt hoftitel, som oftest blev givet til unge adelsmænd, junkere, som havde til opgave at betjene en fyrstelig person, især ved det kongelige hof. Kammerjunkeren stod i rang under en kammerherre.

  Den kammerjunker, der tilsyneladende har gjort sig så uheldigt bemærket, at Jørgen Koch ville forsværge nogensinde at stifte bekendskab med en, hvis ikke lige det var for kammerjunkerne Christian Frijs og Frederik Carl Emil von Scholten, er endnu uidentificeret.

 8. Den danske officer og kammerherre Frederik Carl Emil von Scholten.

 9. Den danske baron af Stampenborg Henrik Stampe.

 10. Dvs. til Napoli.

 11. Dette brev af februar 1820 fra Christian Frijs til Jørgen Koch er endnu uidentificeret.

 12. Christine og Henrik Stampe blev gift i Napoli den 12.2.1820.

 13. Den danske kvinde Christine Stampe, født Dalgas, der senere blev Thorvaldsens gode ven.

Last updated 19.02.2020