The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8433 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

22.5.1840 [+]

Dating based on

Kongeparret modtog digtet i anledning af deres sølvbryllup 22.5.1840.

Caroline Amalie
Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Poem to King Christian 8. and Queen Caroline Amalie on the occasion of their silver anniversary 22.5.1840. It accompanied a gift from Christine Stampe, to which Thorvaldsen contributed the relief Hygiea and Amor, A373.

See Original

Kong Christians og Dronning Amalias Fest
Høit monne de Danske prise;
Hver Undersaat vilde gjerne som bedst,
Sin Troskab og Kjærlighed vise.

To Danneqvinder fra Sjællands Lund
Adløde Hierternes Flamme
De virked Begge, til Høitidens Stund –
Det danske Vaaben i Ramme.

Den Gave vist havde Hiertets Værd;
Men for dens Værd at forhøie,
Saa droge de Thorvald i denne Færd;
Han seer med Geniets Øie.

Og han fremstilled den Kjærlighed har.
Som fylder det danske Hjerte,
Og som besiæler det høie Par
Med en uslukkelig Kiærte.

Og han fremstilled den Sundheds Kraft,
Som Kjærligheds Blomster omslynge,
Som med sin herlige, friske Saft
Vil blo[e]t Dem og Vinter forynge

Og for at tyde den Gave med Ord.
Maa Skjalden en Sang medsende.
Vist mindst er hans Fortjeneste stor,
I Lighed med disse Trende, –

Men i en sønlig Hengivenhed – O
Deri vil Ingen han vige
I Kjærlighed til de høie To
Deri er vi alle lige

Adam Oelensc[h]läger

General Comment

Oehlenschläger skrev dette digt i anledning af kong Christian 8. og dronning Caroline Amalies sølvbryllup 22.5.1840. Digtet ledsagede, og skulle forklare betydningen af, en gave til sølvbryllupsparret fra Christine Stampe og hendes veninde amtmandinde Charlotte Louise Elisabeth Neergaard (1808-1866).


Det vides ikke om digtet blev vedlagt gaven, om det blev reciteret eller ligefrem sunget til sølvbryllupsfesten i København. Nærværende kopi af digtet må Thorvaldsen have fået til orientering.

Gaven var en kakkelovnsskærm, hvori der var indsat et broderi udført af Stampe og Neergaard, samt et gipsrelief Hygieia og Amor, jf. A373, udført af Thorvaldsen. I digtet redegør Oehlenschläger for gavegiverne, hvem, der havde udført hvilke dele af skærmen, og hvorledes kongeparret skulle tolke motiverne.

Stampe, Neergaard og Thorvaldsens kakkelovnsskærm, Gunderslevholm

Om relieffets motiv skulle Thorvaldsen have sagt, at det forestiller: “Kiærlighed og Sundhed”, “thi hvad kan man bedre ønske hende”, dvs. dronningen, jf. Stampe, op. cit.

Motivet med Amor og Hygieia havde Thorvaldsen allerede benyttet i et relief udført i Rom i 1837, jf. A371 og A372. Nu omformede han kompositionen en smule, fra en stående til en siddende Hygieia, således at formatet passede til kakkelovsskærmen.

Det kan undre, at Thorvaldsen lod sin kunst fusionere med nogle damers broderi-arbejde i noget så profant som en kakkelovnsskærm, men han har måske ladet sig engagere i gaven som en vennetjeneste overfor Stampe, der var en god veninde af og velynder for Thorvaldsen i hans sidste leveår.

Thorvaldsen udførte i øvrigt et andet relief i anledning af sølvbrylluppet, nemlig Amor og Hymen, A453. Relieffet skulle præges som revers på en medalje udført af Christen Christensen og F.C. Krohn.

Kakkelovnskærmen befinder sig i dag på Gunderslevholm. Den stod ellers i dronningens audiensgemak på Amalienborg, jf. Stampe op. cit.
Til orientering kan oplyses, at Nicolai Abildgaards kaminskærm Lykkens tempel samtidigt stod i Christian 8. audiensgemak, jf. Thomas Lederballe: Nicolai Abildgaard, Kroppen i oprør, København 2009, p. 253.

Der findes en anden håndskrevet version af sangen på Thorvaldsens Museum (inspektørens skrin, nr. 10). Den stammer fra familien Stampe og blev givet til museet sandsynligvis af Rigmor Stampe i 1917.

Archival Reference
m32, nr. 90
Thiele
Thiele IV, p. 114.
Other references

  • Albert Repholtz: Thorvaldsen og Nysø, København 1921, p. 43-44.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 58-60.

Subjects
Poems on Works of Thorvaldsen · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum
Works
Last updated 24.07.2019 Print