The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8165 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Bregentved

31.8.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Bregentved

Abstract

The commentary for this song is not available at the moment.

See Original

Den 31de August
1839

Med Fryd vort Høie Fyrstepar
Vi hilse her i Bregentveds Sale;
Det stedse jo vor Glæde var
At lytte – Fyrste! til Din Tale;
Dyb Gjenklang fandt Din Læbes Røst
I hver en trofast Dames Bryst!

Derfor o Prinds! i Aften vi
Med tifold følt – med Dannisglæde,
Din hulde Dagmar see og Dig
I Dalens lyse Borg at træde,
Hvor tidt, i Egeskyggers Favn,
Lydt toned’ Fyrsteparrets Navn.

Var fjerned’ Du i Sydens Egn,
Og var Du høit i kolde Norden,
Dog altid Mindets Blomsterhegn
Fremskjød for Dig af Moderjorden;
Derfor o Prinds! vor Fryd, vort Haab,
Lyt mildt til Hallens Jubelraab:

At tidt med Godheds Smiil, liig Skjold,
I Hedenoldets gamle Leire,
Vi møde Dig, hos Jarler bold,
Dit hulde Gjensyn glad at feire,
For der, af Hjertets dybe Væld,
At signe Dig og Danmarks Held!

General Comment

Denne sang blev sunget på herregården Bregentved i anledningen af det danske kronprinsepars besøg 31.8.1839.
Thorvaldsen var til stede ved begivenheden, ligesom bl.a. H.C. Andersen, Christine og Henrik Stampe.

Archival Reference
m32, nr. 76
Persons
Caroline Amalie
Last updated 29.12.2018 Print