31.8.1839

Sender

NN

Sender’s Location

Bregentved

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

Bregentved

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Abstract

The commentary for this song is not available at the moment.

Document

Den 31de August
1839

Med Fryd vort Høie Fyrstepar
Vi hilse her i Bregentveds Sale;
Det stedse jo vor Glæde var
At lytte – Fyrste! til Din Tale;
Dyb Gjenklang fandt Din Læbes Røst
I hver en trofast Dames Bryst!

Derfor o Prinds! i Aften vi
Med tifold følt – med Dannisglæde,
Din hulde Dagmar see og Dig
I Dalens lyse Borg at træde,
Hvor tidt, i Egeskyggers Favn,
Lydt toned’ Fyrsteparrets Navn.

Var fjerned’ Du i Sydens Egn,
Og var Du høit i kolde Norden,
Dog altid Mindets Blomsterhegn
Fremskjød for Dig af Moderjorden;
Derfor o Prinds! vor Fryd, vort Haab,
Lyt mildt til Hallens Jubelraab:

At tidt med Godheds Smiil, liig Skjold,
I Hedenoldets gamle Leire,
Vi møde Dig, hos Jarler bold,
Dit hulde Gjensyn glad at feire,
For der, af Hjertets dybe Væld,
At signe Dig og Danmarks Held!

General Comment

Denne sang blev sunget på herregården Bregentved i anledningen af det danske kronprinsepars besøg 31.8.1839.
Thorvaldsen var til stede ved begivenheden, ligesom bl.a. H.C. Andersen, Christine og Henrik Stampe.

Archival Reference

m32, nr. 76

Persons

Last updated 29.12.2018