No. 1485 of 10318
Sender Date Recipient
NN Før 1816 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original

1.–

Normand, som i Kampen bold
Sejrede med Tordenskjold.
Tag Dit Sværd, bryd Trældoms Vold
Sverrigs Tyranie.–
2.– Husk at Frieheden er sød
Hakons Blod og Harralds fløed
Skynd dig til Bravalla død
Taal ej Slaverie. –

2

3.– Nu er Tiden, nyd den vel;
Hvo vil være Nidding, Træl?
Fienden sende vi til Hæl
Thor skal staae os bie.–
4.– Franskmand! troer Du Odins Æt
Fanges kan i Listens Næt
Usling da forstaar Du slet
Nordmand sterk og frie.–

3

5. Trodsed han ej Hungers Nød?
Sad han vel med Haand i Skjød?
Naar hans Land ham Kjæmpe bød
Kjækt paa Ærens Stie.–
6.– Det var aldrig Normands Skik;
Friehed lyner i hans Blik
Mod han fra Valhalla fik
Voldsmænd styrte Vie.–
7. Friehed i hvert Hug hvert Slag
Vores er den gode Sag
Kjæmp snart bliver Svensken spag
Og vort Norge Frie.–


Rom Martz 1816.–

General Comment

Ophavsmanden til dette digt er indtil videre ukendt, og dets titel kendes heller ikke, men det kaldes her Normand, som i Kampen bold efter digtets førstelinje.
Digtet gengives her efter en afskrift af en ukendt hånd, der har skrevet sangen på et løst ark fra et sanghefte sammen med Norges Skaal, Norges Herlighed, Fred og Frihed herlig trives og Kong Christian stod ved højen mast. Disse sange blev ifølge påskriften på nærværende ark brugt i marts 1816 i Rom, antagelig ved en særlig lejlighed med norsk tema.

Archival Reference
m32, nr. 6
Last updated 09.02.2015 Print