No. 3 of 10318
Sender Date Recipient
Johannes Ewald 1778 [+]

Dating based on

Digtet blev skrevet 1778 og udgivet 1779 som en del af Ewalds syngespil Fiskerne.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original

No: 4.-

1.-

Kong Christian stod ved højen Mast
I Røg og Damp;
Hans Værge hamrede saa fast,
At Gothens Hjelm og Hjerne brast,
Da sank hver Fiendtlig Speil og Mast
I Røg og Damp;
Fly! skreg de, fly, hver flygte kan!
:/: Hvo staaer for Danmarks Christian :/:
:/: I Kamp :/:

2.

Niels Juel gav Agt paa Stormens Brag,
Nu er det Tiid!
Han hejsede det røde Flag,
Og slog paa Fjenden Slag i Slag,
Da skreg de højt blandt Stormens Brag,
Nu er det Tiid!
Fly, skreg de, hver, som ved et Skjul,
:/: Hvo kan bestaae mod Danmarks Juel :/:
:/: I Strid :/:

3.

O Nordhav! Glimt af Vessel brød,
Din tykke Skye,
Da tyede Kjemper til Dit Skjød,
Thi med ham lynte Skrek og død,
Fra Vallen hørtes Vraal, som brød,
Den tykke Skye. –
Fra Danmark lyner Tordenskjold;
:/: Hver give sig i Himlens Vold, :/:
:/: Og flye! – :/:

4.

Du Danskes Vej til Roes og Magt,
Sortladne Hav!
Modtag Din Ven, som uforsagt,
Tør møde Faren med Foragt,
Og kjek, som Du mod Stormens Magt
Sortladne Hav!
Og rask igjennem Sang og Spil,
:/: Og Kamp og Sejer før mig til, :/:
:/: Min Grav! – :/:

General Comment

Dette digt er som bekendt Danmarks kongesang.
Digtet gengives her efter en afskrift af en ukendt hånd, der har skrevet sangen på et løst ark fra et sanghefte sammen med Norges Skaal, Norges Herlighed, Fred og Frihed herlig trives og Normand, som i Kampen bold. Disse sange blev ifølge en påskrift på et af arkene brugt i marts 1816 i Rom, antagelig ved en særlig lejlighed med norsk tema.

Archival Reference
m32, nr. 5
Last updated 09.02.2015 Print