No. 1484 of 10318
Sender Date Recipient
NN Før 1816 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original

No: 3. –

1. –

Fred og Friehed herlig trives,
I vort lykkelige Nord,
Der ej nogen Broder kives,
Eenighed iblandt os boer;
Her ej noget Offer bløder,
For den ædle Frieheds Sag,
Den hver Nordmands Bryst opgløder,
Thi han har den uden Slag. –

2. –

Norges stolte søn erkjender,
Borgerpligt og hylder den,
Højt hans ædle Hjerte brænder,
For den sande Borgerven;
Men med Voldsmænd frit han taler,
Og foragter Smigers Røst,
Ærlighed hans Pande Maler,
Kjækhed throner i hans Bryst. –

3.

Uforstilt han Glæden nyder,
I et muntert Vennelag,
Sang og Druesaft ham fryder,
Kjedsom Tvang er ej hans Sag;
Norske Brødre glemmer ikke,
Gammel Skik med bredfuldt Maal,
Lad os synge, lad os drikke,
Det er gamle Norges Skaal. –

General Comment

Ophavsmanden til dette digt er indtil videre ukendt, og dets titel kendes heller ikke, men det kaldes her Fred og Frihed herlig trives efter digtets førstelinje.
Digtet gengives her efter en afskrift af en ukendt hånd, der har skrevet sangen på et løst ark fra et sanghefte sammen med Norges Skaal, Norges Herlighed, Kong Christian stod ved højen Mast og Normand, som i Kampen bold. Disse sange blev ifølge en påskrift på et af arkene brugt i marts 1816 i Rom, antagelig ved en særlig lejlighed med norsk tema.

Archival Reference
m32, nr. 4
Last updated 09.02.2015 Print