The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2397 of 10246
Sender Date Recipient
F. Kamp [+]

Sender’s Location

Augustenborg

22.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.L. Lund [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Høyvelbaaen [sic] / Herr Professor Lund / Kiøbenhaun
Ingen udskrift.

Abstract

Greetings to Thorvaldsen and Lund from the Duchesse of Augustenborg, Louise Augusta.

See Original

Deres Høyvelbaarenhed!

ville tilgive jeg ikke før har svaret paa Deres meget ærede Skrivelse af 12te dennes, det har inderlig glædet mig at De og Hr: Professor Torwaldsen, lykkelig ere ankomne til Hovedstaden; Hendes Kongelige Høyhed har beordret mig at hilse Dem og Torwals:, paa det Forbindligste, Høystsamme glæder sig til næste Foraar at see Dem begge her igen, og Deres øvrige Venner og Bekiendtere paa Øen Alsen ikke mindere. –
Den Hr: Professor Torwaldsen sendte Tüült med Æbler, som et Product herfra Øen, er fra den Unge Hr: Petersen, jeg har ingen Commission at aabenbare dette, men giør det dog, da Deres Høyvelbaarenhed ytterer den Formodning at jeg muligen viste Afsenderen, og bliver derfor Sandheden troe. –
Vi hielse gientagent Alle, Dem og Torwaldsen og jeg er inderlig smigeret ved det Haab, at saavel De selv Torwaldsen med med [sic] Venskab erinderer, Deres med megen Høyagtelse hengivne og ærbødige –

Augustenborg d: 22 Octobr 1819 F Kamp
General Comment

Den uidentificerede Kamp hilser Thorvaldsen og Lund fra Louise Augusta, som kunstnerne mødte, da de gjorde ophold på Augustenborg på Als 23.9. – 27.9.1819 under rejsen til Danmark juli-oktober 1819.


Den danske søofficer og admiral Christian Christopher Zahrtmann erindrer i brev af 14.1.1852 til Just Mathias Thiele, at han mødte Thorvaldsen på Augustenborg, og at der dengang – højst usædvanligt – viste sig nordlys på himlen. Han konkluderede, at det måtte ”være til Ære for Thorvaldsen”.

Archival Reference
m30 II, nr. 13
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Denmark, July-October 1819 · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Louise Augusta · Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.05.2020 Print