The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2394 of 10239
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

22.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg

Abstract

Brøndsted urges his brother-in-law to make Thorvaldsen’s acquaintance and take him to his wife’s grave.

[... ] Jeg har Brev fra Khvn af 22. September. Thorwaldsen var endnu ikke ankommen men ventedes daglig. Mag det endelig saa, kjære Holger, at Du med den velsignede Marie, drager ind til Khvn, om, og kun paa faa Dage, medens Thorwaldsen er der. Du maa dog see og tale med det herlige Menneske, og Thorw. har desuden en Comission fra mig til Marie. Jeg har lovet Thorwaldsen at han skulde lære edder at kjende. Marie maa endelig gaae med ham til det indviede Sted hvor min Frederikes Legeme blev nedlagt. Det vilde smærte mig meget om det ikke skeete [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Journey to Denmark, July-October 1819
Persons
Frederikke Brøndsted · Bertel Thorvaldsen · Marie Aagaard
Last updated 04.03.2011 Print