Back to L

Louise Augusta

Louise Augusta var officielt datter af Christian 7. og dronning Caroline Mathilde (1751-1775), men hendes biologiske far var J.F. Struensee (1737-1772) og hun blev kendt som La petite Struensee.

Hun blev gift 1786 i et arrangeret ægteskab med prins Frederik Christian af Augustenborg (1765-1814). Hun blev mor til tre børn, der alle havde berøring med Thorvaldsen på forskellig vis: Den senere dronning af Danmark, Caroline Amalie, den senere hertug af Augustenborg Christian Carl Friedrich August og den senere prins af Nør, Friedrich August Emil.

Thorvaldsen portrætterede hende i 1793 i medaljonen A818.

Louise Augusta og Thorvaldsen tilbragte nogle dage sammen i september 1819, hvor Thorvaldsen gjorde ophold på Augustenborg under rejsen til Danmark juli-oktober 1819, jf. hilsen af 22.10.1819.

Hun blev 1797 også portrætteret af Giovanni Domenico Gianelli i busten, der er afbildet her til højre. Busten er signeret: “D. Giannelli Fecit. 1797”, (Weilbachs kunstnerleksikon daterer fejlagtigt busten til 1791) og findes i gipseksemplarer på Rosenborg, Frederiksborg og Ahrensburg.
Gotskalk Thorvaldsen omtalte Gianellis portræt af Louise Augusta som “et hæslig Kokkepige Ansigt og stor Sloyfe i Panden”, se brev af 8.5.1797. Denne karakteristik er måske ikke kun udtryk for nedvurdering, men synes også at rumme en satirisk brod mod prinsessen, da hun var meget optaget af de franske frihedsidealer og bl.a. kaldte sig selv borgerinde frem for prinsesse. Desuden hentyder Thorvaldsen senior sikkert til den offentlige hemmelighed, at hun var Struensees og ikke Christian 7.s datter og derfor mere en “kokkepige” end en prinsesse af rent blåt blod.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Louise Augusta repræsenteret i Kataloget.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 22-24, 498, vol. II, p. 46.

Last updated 08.05.2014

G.D. Gianelli: Louise Augusta, 1797

Louise Augusta

1771-1843 Danish Princess of Denmark, Duchess of Augustenborg
Mentioned in3 Doc.