The Thorvaldsens Museum Archives

Back to Z

C.C. Zahrtmann

Zahrtmann var kaptajn på fregatten Thetis, da den i 1842 fragtede en del af Thorvaldsens kunstværker og andet fra Italien til Danmark, se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842. Han beskrev rejsen med Thetis i tidsskriftet Nyt Archiv for Søvæsenet II, 1843.

Han blev gift i 1827 med Sophie Elisabeth Donner, datter af Thorvaldsen-samleren Conrad Hinrich Donner i Altona. Sophie Elisabeth og C.C. Zahrtmann fik datteren Wanda Sophie Elisabeth Candia Zahrtmann (1842-1916), som Thorvaldsen stod gudfader for 27.11.1842.

Han var maleren Kristian Zahrtmanns (1843-1917) farbror.

Portrættet til højre skyldes H.W. Bissen og stammer fra Zahrtmanns dødsår 1853. Det blev fremstillet efter en dødsmaske. Portrætbusten findes på Statens Museum for Kunst, mens en marmorversion findes på Orlogsmuseet.

Han ligger begravet på Holmens Kirkegård sammen med sin hustru.

C.C. Zahrtmanns gravmæle, Holmens Kirkegård, København
Sophie Elisabeths og C.C. Zahrtmanns gravmæle, Holmens Kirkegård

References

Last updated 20.08.2020

H.W. Bissen: C.C. Zahrtmann, 1853

C.C. Zahrtmann

Christian Christopher Zahrtmann 1793-1853 Danish Naval officer
To and from others5 Doc.
Mentioned in8 Doc.