The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10171 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

Antagelig omkring 1850 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af listen, men det må formodes, at listen er blevet fremstillet på Thieles foranledning af en embedsmand ved flåden, som har fremstillet dokumentet efter en mandskabsliste over Thetis’ besætning. Thiele anvendte listen i første bind af sin biografi om Thorvaldsen – Thiele I, p. 52 – der udkom 1851.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Liste over fregatten Thetis’ besætning på togtet 1796-1797.

See Original

Liste

over de Officierer og Embedsmænd, der gjorde Tjeneste paa Fregatten Thetis, da den i Aaret 1796 blev beordret til Middelhavet:

Kapitain Lorentz Henrich Fisker Chef
Kapitainlieutenant Claus Hvidtfeldt Blom Næstcommanderende
Premierlieutenant Gerhard Sivers Bille
–––––– ” ––––– Lauritz Jensen Grove
Secondlieutenant Johannes Krieger
–––––– ” ––––– Andreas Christian Lütken
–––––– ” ––––– Johan Joachim Uldahl
–––––– ” ––––– Johan Christian Gustav Hohlenberg
Præst Pavels.
Oberchirurg Hansen
Underchirurg Blankfordt
Skibsproviantsforvalter G. Rørbye
Underproviantskriver Hassing død 28 April 1797.
Skibssecretair Schmidt

––––––––––

Overstyrmand Hans Jørgen Tronsen
Hovmester Gregorius.

––––––––––

General Comment

Denne udaterede liste er formodentlig fremstillet på Thieles foranledning af en embedsmand ved flåden, som har afskrevet en mandskabsliste over Thetis’ besætning. Thiele anvendte så listen til første bind af sin biografi om Thorvaldsen, se Thiele I, p. 52, hvor næsten alle ovennævnte nævnes.

Om Thetis’ mission og besætning på togtet i 1796-97, se mere i referenceartiklen herom.

Archival Reference
m30 I, nr. 1a
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 52.
Subjects
Thetis · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Gerhard Sievers Bille · Lorens Henrich Fisker · Johan Christian Gustav Hohlenberg · Peder Pavels · G.F. Rørbye · H.A. Schmidt · Johan Joachim Uldall
Last updated 20.10.2014 Print