The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10170 of 10246
Sender Date Recipient
N.C.L. Abrahams [+]

Sender’s Location

København

Around 1850 [+]

Dating based on

Brevet er udateret, men kan nogenlunde dateres til 1850 på følgende grundlag: Thiele omtales i brevets udskrift (se under Modtager) med sine titler: Professor, ridder af Dannebrog og justitsråd, som han blev udnævnt til hhv. 1828, 1835 og 1840. Til gengæld er han ikke betitlet etatsråd, hvilket han blev i 1852, så disse udnævnelser daterer i første omgang brevet til perioden mellem 1840 og 1852.
Abrahams’ oversættelse af det brev, der omtales i nærværende brev, må have fundet sted i forbindelse med Thieles indsamling af materiale i forbindelse med den fire-bindsbiografi om Thorvaldsen, der udkom 1851-56. Thiele skulle imidlertid først færdiggøre sin første fire-binds-biografi 1831-50, så nærværende brev må da sandsynligvis være skrevet omkring 1850, da han fik tid til at gå igang med sin anden biografi.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr. Justitsraad, Professor Thiele / Ridder af Dbg. Dm. p p / Charlottenborg

Abstract

Abrahams sends Thiele his translation of a letter from Maria Zoëga to Thorvaldsen.

See Original

Her, kjære Ven! har Du det ominøse Brev afskrevet og oversat. Ordene amico og amica spille en vigtig Rolle i det romerske Samliv, hvilket spores af Ordsproget: nel carnevale gli amici si perdono e si acquistano, og man har altsaa ikke et saa reent Begreb ved at nævne amicitia som Cicero de amicitia. Om der staaer qualcuno eller qualcuna, kan ikke sees; men Meningen er endda den samme. Th. maa formodentlig have boet ligeoverfor Z., siden der er tale om Vindues correspondance, et i Rom meget brugeligt og efterspurgt Coquetteri. Slutningen er ret pudsig; si diverta! er en Talemaade, der baade betyder ”lev ret vel! hav det godt! o. s. v.”, og tillige ”mor Dem godt!”, hvilken sidste Betydning Forfatterinden benytter for at give Th. et Hib, og lade ham vide, at hun nok veed, at han gaaer extra

Endnu engang Tak for den sidste Sendelse, og siig som Pigen i Barselstuen: ”Mutter lod vide, at det ikke skulde blive derved.”

Hils Din Frue og vær selv hilset af

Din
Abrahams

General Comment

Abrahams sendte med dette brev en oversættelse af et brev af 1804-1806 fra Maria Zoëga til Thorvaldsen. Brevet synes at udtrykke den jaloux Zoëgas fortørnelse over, at Thorvaldsen undgår hende, og at han nu ser andre kvinder.
Se mere om sagen i kommentarerne til Zoëgas brev herunder også de kommentarer, som Abrahams her giver det med på vejen.

Archival Reference
m31, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen and Carnal Pleasures · Thorvaldsen's Women
Persons
Bertel Thorvaldsen · Maria Zoëga
Last updated 18.10.2018 Print