Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10168 af 10243
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

Antagelig omkring 1850 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af listen, men det må formodes, at listen er blevet fremstillet på Thieles foranledning af en embedsmand ved flåden, som har fremstillet dokumentet efter en mandskabsliste over Thetis’ besætning. Thiele anvendte listen i første bind af sin biografi om Thorvaldsen – Thiele I, p. 52 – der udkom 1851.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Liste over fregatten Thetis’ besætning på togtet 1796-1797.

Se original

Liste

over de Officierer og Embedsmænd, der gjorde Tjeneste paa Fregatten Thetis, da den i Aaret 1796 blev beordret til Middelhavet:

Kapitain Lorentz Henrich Fisker Chef
Kapitainlieutenant Claus Hvidtfeldt Blom Næstcommanderende
Premierlieutenant Gerhard Sivers Bille
–––––– ” ––––– Lauritz Jensen Grove
Secondlieutenant Johannes Krieger
–––––– ” ––––– Andreas Christian Lütken
–––––– ” ––––– Johan Joachim Uldahl
–––––– ” ––––– Johan Christian Gustav Hohlenberg
Præst Pavels.
Oberchirurg Hansen
Underchirurg Blankfordt
Skibsproviantsforvalter G. Rørbye
Underproviantskriver Hassing død 28 April 1797.
Skibssecretair Schmidt

––––––––––

Overstyrmand Hans Jørgen Tronsen
Hovmester Gregorius.

––––––––––

Generel kommentar

Denne udaterede liste er formodentlig fremstillet på Thieles foranledning af en embedsmand ved flåden, som har afskrevet en mandskabsliste over Thetis’ besætning. Thiele anvendte så listen til første bind af sin biografi om Thorvaldsen, se Thiele I, p. 52, hvor næsten alle ovennævnte nævnes.

Om Thetis’ mission og besætning på togtet i 1796-97, se mere i referenceartiklen herom.

Arkivplacering
m30 I, nr. 1a
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 52.
Emneord
Thetis · Ungdomsvenner
Personer
Gerhard Sievers Bille · Lorens Henrich Fisker · Johan Christian Gustav Hohlenberg · Peder Pavels · G.F. Rørbye · H.A. Schmidt · Johan Joachim Uldall
Sidst opdateret 20.10.2014 Print