Back to R

G.F. Rørbye

Rørbye og Thorvaldsen mødte hinanden ombord på fregatten Thetis, da den i 1796 sejlede til Middelhavet i udenrigspolitisk ærinde. Rørbye var et af skibets besætningsmedlemmer, og Thorvaldsen havde som kongelig akademistipendiat fået tilladelse til at sejle med mod Italien. Billedhuggeren blev sat af på Malta.
Undervejs portrætterede billedhuggeren Rørbye i en tegning, C751.

Rørbye fulgtes med Thorvaldsen, H.A. Schmidt, C.G. Hansen, Peder Pavels på en udflugt 26.12.1796 fra Valletta til Mdina på Malta.

30.12.1796 skrev Rørbye en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213.

Rørbys identitet er ikke sikkert fastslået. Thiele I, p. 52 omtaler den person, som mødte Thorvaldsen på Thetis som G. Rørby, og portrættegningen indgik i 1896 i Thorvaldsens Museum med oplysningen om, at den forestiller G. Rørby, jf. THM jour.nr. 5a-22/1896. Han underskriver sig selv G.F. Rørbye.
Der kunne muligvis være tale om kaptajn og branddirektør Georg Flemming Rørbye, der døde 12.7.1846, 77 år gammel, dvs. født 1769 eller 1770, jf. Richter, op. cit.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Rørbye repræsenteret i Kataloget.

References

  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 942.

Last updated 19.04.2013

Skibsproviantforvalter G. Rørbye #

G.F. Rørbye

Ca. 1770? - 1846? Danish Skibsproviantforvalter
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in2 Doc.