No. 288 of 10318
Sender Date Recipient
Finelli & Keller [+]

Sender’s Location

Rom

After 23.3.1803, before summer 1803 [+]

Dating based on

Kontrakten er ikke dateret ved første underskrivelse, men datoen må ligge efter d. 23.3.1803, hvor Jason med det gyldne skind, A822, som kontrakten omhandler, med sikkerhed er bestilt skriftligt. Aftalen om levering og grovtilhugning af marmorblokken kan derfor ikke ligge forud for denne dato. Allerede 2. september 1803 skrev Thorvaldsens mentor, arkæologen Georg Zoëga til baron Herman Schubart: “L’ébauchement du Jason est très avancé […]”. Jason var altså allerede i starten af september 1803 ved at blive udhugget af Finelli og Keller, og marmorblokken har derfor været Thorvaldsen i hænde senest i løbet af sommeren 1803, da udhugningen ellers ikke kunne være så fremskreden. Læs mere om dette i referenceartiklen om bestillingen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen’s contract with the sculptors Pietro Finelli and Heinrich Keller concerning the delivery of a block of marble and the basic carving of Jason with the Golden Fleece, A822. Below, receipts for the first five instalments and a price list of marble work.

See Original

Sottoscritto Alberto Torvaldsen Scultore Danese e Pietro Finelli e Enrigo Keller Scultori si obbligamo vicendevolmente, di procurare al detto A. Torvaldsen un marmo statuario dell’ ottima qualitá senza macchie nottabile per quanto si può vedere prima di lavorarlo, si obbligamo inoltre di tirare a ñre spese il detto Pezzo allo studio suo situato in Piazza Barberini al vicolo della catena di metterlo in opera e di ridurre al punto della gradina la statua del Giasone fatta ed inventata dallo scultore Torvaldsen al punto che sia ben ritrovata in tutte le parti sue per il prezzo convenuto da ambe le parti di seicento cinquanta Piastre romane, tra marmo, tiro e sbozzatura coll’ obbligo di dare a Conto alli scultori Finelli e Keller trecento piastre per le spese occorenti ed il resto della somma per quanto si converrá. In fede diciò. La Statua deve essere

B. Thorvaldsen
Pietro Finelli
Enrigo Keller

[Ny side:]

Sottoscritti abbiamo ricevuto a Conto trecento Scudi
Enrigo Keller
Pietro Finelli
e più a di 28 Agosto [h]o ricevuto Piastre Cento cinquanta ed in fede dico piastre 150
Enrigo Keller
Pietro Finelli
e più a di 8 Marzo 1805, ho ricevuto piastre cento ed in fede dico Pie100 -
Pietro Finelli
e più a d 2 Magio 1806 ho ricevuto piastre venticinque ed in fed[e] d P. – 25 -
Pietro Finelli
e più a di 26 Giugno 1806 ho ricevuto Piastre venticinque, eda in fede dico P. 25
Pietro Finelli

[På bagsiden med Thorvaldsens hånd, sandsynligvis uden direkte forbindelse til kontrakten vedr. Jason:]

Per la formatura in gesso ––– S 4
per il Marmo –––––––––––––––– 10 a 12 piastre
per abozzarlo cavarlo delle punti 8
per redurlo a scarpello –––––––– 20
per il pietusgi ––––––––––––––– 5


Per formare un Busto[ ]in[ ]gesso 5
per il Marmo ––––––––––––– 12-15
per cavarlo delle pareti(?) –––––– 10
per redurlo a scarpello ––––– 25
per il piediugi ––––––––––––– 6
General Comment

Som det ses, udbetalte Thorvaldsen i alt ifølge kvitteringerne på denne kontrakt 600 scudi/piastre. Betalingen af de resterende 50 piastre af de aftalte 650 foregik formentlig i perioden 13.9.1806-3.1.1807 – se disse ugentlige kvitteringer fra Finelli.

Dokumentet er interessant, bl.a. fordi det dokumenterer beliggenheden af Thorvaldsens daværende værksted, store dele af arbejdsgangenJason, A822, samt, omend lidt mere usikkert, den antagelig tidlige datering for påbegyndelsen af marmorversion af billedhuggerens gennembrudsværk. Herudover giver dokumentets påtegninger et billede af datidens priser på billedhuggerarbejde. Interessant er det også at sammenholde denne kontrakts udgifter med prisen for den færdige statue af Jason, jf. kontrakten mellem bestilleren Thomas Hope og Thorvaldsen, fordi man derved får indblik i Thorvaldsens måde at prissætte sine værker på: summen af de reelle udgifter til materialer, løn og transport gangedes omtrent med to, og Thorvaldsens andel svarede dermed til det samme beløb som de ovennævnte udgifter. Se evt. referenceartikel for mere uddybende herom.

Det lader ikke til, at bagsidens prislister har nogen direkte sammenhæng med forsidens kontrakt vedr. statuen af Jason, A822, omend det er sandsynligt, at det netop er Finellis og Kellers priser, der står opført.

Archival Reference
m27, nr. 1
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele I, p. 244-245.
Other references

  • Stig Miss: ‘Tilblivelsen af Thorvaldsens Jason med det gyldne skind – de samtidige kilder’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 2003, p. 11-17.
  • Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom, bd. 2, Berlin og Leipzig 1927.
  • Jason og Hopes bestilling
Subjects
Purchase of Marble · Jason and the Hope Commission · Marble Carving · Bills for Thorvaldsen · Statues, Classical Mythology · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Works, Contracts · Thorvaldsen's Works, Prices · Thorvaldsen's Works, Fixing Prices · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini
Works
Last updated 26.09.2018 Print